Oberst O.C. Obel

Oberstløjtnant Ove Christian Obel
* 1871
† ?

Baggrund
Ove Christian Obel blev født i Trulstrup i Halland i 1871 som søn af landejendomsbesidder Thorvald Obel og Christiane, født Friies.

Karriere
1888 rekrut ved 11. Bataillons 2. Kompagni.
3. oktober 1888 sekondløjtnantskolen.
3. oktober 1889 sekondløjtnant ved 28. Bataillon.
1894 premierløjtnant og tjeneste ved 7. Regiment i Fredericia.
10. juni 1909 – 21. september 1921 kompagnichef ved 1. Regiment (1. og 15. Bataillon).
5. maj 1920 førte efter genforeningen under indrykningen i Sønderborg kommandoen over Sønderjydske Kommandos 1. Bataillons 1. Kompagni. Fortsat tjeneste i Sønderborg 21. september 1921.
21. september 1921 udnævnt til oberstløjtnant og chef for 12. Bataillon i Fredericia fra 16. januar 1922.
21. juli 1923 chef for 2. Bataillon og garnisonskommandant i Tønder.

Fredericia Dagblad 23. juli 1923
Ifølge Krigsministeriets bestemmelse fratræder oberstløjtnant Obel kommandoen over 12. Bataillon og ansættes som chef for Fodfolksstyrken i Tønder. Denne forflyttelse vil sikkert beklages af de mange venner oberstløjtnanten ved sin jævne og elskværdige måde har vundet sig her i byen i den korte tid – 2 år – han har været her. At oberstløjtnanten er valgt til at føre kommandoen i Danmarks sydligste grænsegarnison, skyldes formentlig hans kendskab til sønderjyske forhold. Oberstløjtnanten har været chef for Rekylgeværkompagniet i Sønderborg fra indrykningen i 1920 til han kom her til byen i eftersommeren 1921.”
Oberstløjtnant Obel har udtalte om sin afgang fra Fredericia:
”Selv om det var med vemod jeg tog afsked med 12. Bataillon 19. juli 1923 i det indre kastel, fik jeg ikke tid til at sørge, da min tjeneste i Sønderjylland atter straks optog mig, og altid har stået og vil stå som mit livs største oplevelse.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Sølvkorset, Dannebrogmændenes Hæderstegn.
Kommandørkorset af 2. Klasse af Vasaordenen.


Oberstløjtnant O.C. Obel nr. 4. fra højre. Ved faneoverrækkelse 1. november 1923 i Tønder.