Garnisonskirken

Som garnisonskirke spiller Sct. Michaelis kirke en helt særlig rolle både historisk og aktuelt i dansk kirkeliv.

Sct. Michaelis Kirke blev grundlagt den 1. juni 1668 med primært fokus på at betjene byens store islæt af tyske immigranter og ikke mindst garnisonen, der overvejende var tysktalende. Lige siden kirkens begyndelse har det derfor været en afgørende del af garnisonspræstens arbejde at støtte soldater og veteraner.

Vi er fortsat utroligt stolte over at være garnisonskirke og vi lægger en stor værdi i det tætte samarbejde med garnisonen - fordi vi vil det bedste for alle vore soldater, veteraner og deres pårørende.

Se denne flotte præsentationsfilm af garnisonskirken


Af menighedsrådet er der nedsat et Fællesudvalg mellem Fredericia Garnison og Garnisonskirken, som har til formål at styrke det tætte samarbejde, såvel som yde støtte til garnisonspræsten og regimentschefen i at udmønte dette bedst muligt.

Hver år gennemføres en række traditionsrige gudstjenester. En særlig begivenhed er i denne sammenhæng fejringen af 5-6. juli dagene, der betyder rigtig meget i Fredericia. Se denne oversigt over de typiske garnisonstjenester i løbet af året.


I kirkens inventar er en lang række genstande, som udtrykker det stærke samarbejde mellem garnisonen og garnisonskirken.
kirkegården er begravet mange store militære skikkelser.

Udover at være sognepræst har Kristoffer Bruun Simonsen det privilegium at være landets eneste garnisonspræst uden for hovedstaden. Noget ganske enestående, som vi bestræber os på at værne om og udfolde efter bedste evne. 

Ud over de traditionsrige gudstjenester, kommer garnisonspræstem hver måned på Ryes Kaserne, Soldaterhjemmet og Veteranhjemmet, hvor han deltager i flere aktiviteter og har mange relationer med soldaterne. Der beror samtidig et vigtigt arbejde i at yde omsorg og hjælp for veteraner og pårørende.Særordning
Det at være garnisonskirke er ikke noget, der er beskåret enhver by med en garnison. At dette ikke er tilfældet, vil følgende uddrag af bestemmelserne for den kirkelige betjening af garnisonerne vise:"Det påhviler enhver præst ved den kirke, inden for hvis sognegrænse en garnison er beliggende, at varetage den kirkelige betjening af garnisonen. Præsternes forpligtelse går umiddelbart ikke ud over hvad der påhviler dem i forhold til andre offentlige institutioner inden for deres ansættelsesområde."
Der er altså ikke tale om egentlige garnisonskirker.


Udover disse generelle regler findes der "særordninger, hvorved en garnison hører til en anden kirke end den, inden for hvis sognegrænse den er beliggende, og hvorved præsterne ved de pågældende kirker - eller de særligt som garnisonspræster udpegede præster - er forpligtet til at betjene garnisonen."
Her er der altså tale om garnisonskirker.
Indtil for få år siden var der i hele landet 5 med en sådan særordning (2 i København, i Randers, Odense og Fredericia). Dette tal er med de seneste forsvarsforlig (i 1990'erne) reelt reduceret til 1 uden for hovedstaden, nemlig Sct. Michaelis Kirke i Fredericia.

Garnisonspræst er Kristoffer Bruun Simonsen
Mob: 26 50 79 41
Mail: krbs@km.dk

   Garnisons tjenester