Oberst Karl Torvald Gebecke

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Oberst Karl Torvald Gebecke

Indledende bemærkninger
Ved Forsvarsordningen 1950-1951 ændrede hele forsvaret struktur.
Der oprettedes bl.a. regioner, hvor det nyoprettede hjemmeværn indgik. 1.-10 Regiment samt Bornholms Værn overtog 1. november 1951 de 11 ældste bataljoners fane, historie, afdelingsvåben og arkiver.
Ved en parade den 28. november 1951 i Fredericia, blev 2. Bataljons fane overdraget det nyoprettede 9. Regiment, der var repræsenteret af dets chef, oberstløjtnant A.E.G. Klein med adjudant samt et fanekommando.
I begyndelsen af december 1951 fremstillede Klein den nye chef for 2. Bataljon (9. Regiment) oberst J.M. Jørgensen for Hans Majestæt Kongen.
9. Regiment fik garnison i Tønder november 1951 og 30. november fremstilledes regimentets nye fane på Tønder kaserne for regiments personel.
I realiteten var der tale om en tilbagekomst til Tønder, da det var den gamle 2. Bataljon, der i 1939 var forlagt til Fredericia, der nu atter havde fået garnison i Tønder.
2. Bataljon hed fra 1748-1764 Kongens Fodregiment men skiftede i 1951 navn til 9. Regiment (blev dog oftest benævnt Kongens Fodregiment, som dog først autoriseredes i 1961). Regimentet betegnedes også stadig i daglig tale som 2. Bataljon

Baggrund
Karl Thorvald Gebecke blev født 1. august 1896 i Asminderup som søn af bagermester Johan Gebecke (død 1938) og hustru Marie f. Petersen (død 1910).

Ægteskab
Første ægteskab indgået 11. april 1922 med Ellen Gebecke (*18. juli 1900. †1941) datter af revisor Frederik Müller (†1926) og Ane f. Petersen (†1949).
Andet ægteskab indgået med Margrete Gebecke (*3. april 1917.), datter af landinspektør Otto Christian Riitzou (†1933) og Karoline Petersen f. Steensen.

Karriere
Almindelig forberedelseseksamen.
1919 efter Hærens Officersskole udnævnt til premiereløjtnant.
1932 udnævnt til kaptajnløjtnant.
1934 udnævnt til kaptajn og kompagnichef.
1935-1936 gennemgik Taktisk Kursus.
1941 tjeneste ved Fodfolkets Korporalskole i Sønderborg (i dag Hærens Sergentskole garnisoneret i Varde).
1945 udnævnt til oberstløjtnant og chef for Fodfolkets Korporalskole.
1950 udnævnt til oberst.
1952 chef for 9. Regiment. Her skal bemærkes, at 2. Bataljon, 9. regiment og Kongens Fodregiment bruges lidt i flæng på den tid efter Forsvarsordningen af 1950-51 var trådt i kraft.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Kommandør af Dannebrogordenen.
Hæderstegnet for tro tjeneste i hæren.