Oberst Otto Westengaard

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberst Otto Westengaard
* 27. september 1822
† 16. februar 1906

Baggrund
Otto Westengaard blev født den 27. september 1822 i Ørslev præstegård ved Skælskør.

Ægteskab
Indgået ægteskab med Anna Nielsen, født Olsen, 4. juni 1850 i Augustenborg Slotskirke. Adoptivdatter af proprietær O.S. Olsen, Ringsted.

Børn
1. Jens Westengaard, *5. juni 1852, Student 1870, studerede kemi, †28. november 1871.
2. Johanne Margrethe Westengaard, *19. november 1853. †31. december 1931. Viet i Sct. Michaelis Kirke 12. juni 1880 til Johannes Julius Havsteen.
3. Birgitte Ingeborg Westengaard, *25. juni 1861, blev indskreven i Vemmetofte adelige Jomfrukloster 1874.

Uddannelse
Undervist privat i hjemmet til sit 14. år (1836).
1836-1840 Slagelse Latinskole.
1840 dimitteret til Universitetet.
1840 tog anden eksamen?
1841-1842 studerede teologi.
1843 officerseksamen på Landkadetakademiet.

Karriere
1844 sekondløjtnant ved 10. Bataillon.

1. Slesvigske Krig (treårskrigen 1848-50)
1849 udnævnt til premiereløjtnant ved 10. Bataillon.
1849-1850 adjudant ved 10. Bataillon (chef major J.T. Ræder).
1851 sendt til Bornholm for at øve militsen.
1. december 1851 – 1. maj 1852 distriktskommandant i Angel og samtidig kompagnichef ved 5. Forstærkningsbataillon.
6. november 1850 – 27. februar 1851 kompagnicef for 1. Kompagni ved 10. Bataillon.
1. april 1860 udnævnt til kaptajn og tjeneste ved 13. Bataillon.
1864 (før rømningen af Dannevirke) sendtes med 7. kompagni fra 13. Regiment fra Sønderborg til Holnæs ved Flensborg Fjord for at forskanse og forsvare halvøen under tilbagetoget.

Efterkrigstiden
1. oktober 1867-22. april 1874 tjeneste ved 24. Bataillon.
23. april 1874 oberst og chef for 12. Bataillon indtil 4. april 1882.
4. april 1882 chef for 6. Regiment.
22. august 1888 afsked i nåde på grund af alder.

Westergaard har udtalt:
”Som officer har jeg bortset fra krigsårene, hvori jeg fulgte med de batailloner, hvorved jeg var ansat, ligget i garnison i København, undtagen årene 1857-1860 og 1874-1882 hvori jeg garnisonerede i Fredericia og 1882-1887, da jeg havde garnison i Odense. Jeg har deltaget i felttogene 1848, 49 og 50 samt 64 og særligt i Slaget ved Slesvig 23/4 1848. Fægtningen i Sundeved 5/6 1848; ved Alssund 13/4 1849; og ved Mühlhorst 31/12 1850”