Oberstløjtnant Regnar Laurits Borch

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberstløjtnant Regnar Laurits Borch
* 6. februar 1859
† 13. januar 1924

Baggrund
Regnar Laurits Borch blev født den 6. februar 1859 i Valsbøl ved Flensborg som søn af pastor Carl Emil Borch (*15. februar 1822 †13. December 1882) og Andrea Emilie Kirkstein Schack (*1. april 1831 †10. juni 1898).

Ægteskab
16. oktober 1889 indgået ægteskab med Ellen Ulrikke Johanne Bramhelft (*9. maj 1865 †2. marts 1924.)

Børn
Georg Bramhelft Borch (*12. januar 1894).

Karriere
1877 rekrut ved 17. Bataillon efter gennemgang af elevskolen på Frederiksberg Slot.
1877-1878 korporalskole.
30. juli 1879 udnævnt til sekondløjtnant.
1881-1883 officersskolens næstyngste klasse.
1883 efter afgang fra officersskolen tjeneste ved 9. Regiment i Viborg.
1. oktober 1883 udnævnt til premiereløjtnant og ansat ved 29. Bataillon .
1885-1888 adjudant ved 29. Bataillon.
1889-1892 adjudant ved 9. Regiment.
1992-1994 lærer på sekondløjtnantskolen på Kronborg.
1994 tjeneste ved 1. Regiment i København.
9. januar 1898 udnævnt til kaptajn og chef for 27. Bataillons 4. Kompagni i Fredericia
1906 tjeneste som Depotkommandør, og som sådan også tjeneste ved Fæstningskommandantskabet ved 7. Regiment i Fredericia.
20. april 1910 udnævnt til oberstløjtnant og chef for 12. Bataillon indtil 20. oktober 1915.
1915-1919 chef for 49. Bataillon i Odense.
6. februar 1919 afsked med pension og i nåde.

Tiden som chef for 12. Bataillon
Borch udtalte om sin tid som chef for 12. Bataillon:
”Det faldt i min lod at kommandere 12. Bataillon under dennes hurtigt skiftende tilværelse i denne periode, idet bataillonen først var indordnet under 2. Generalkommando (2. Jydske Brigade, 7. Regiment), dernæst blev underlagt 1. Generalkommando /3. Division) med mobiliseringssted i Ringsted, hvortil den midlertidigt blev henflyttet i en tid af 3 måneder i 1913, for atter efter nogen tids forløb at gå tilbage under 2. Generalkommando (10. Regiment) med mobiliseringssted i Aalborg. Endvidere blev bataillonens tilværelse meget omflakkende og urolig under sikringsstyrkens formering, idet den straks ved Verdenskrigens udbrud evakueredes fra Fredericia til Aalborg for at indkalde sin sikringsstyrke, dernæst udlagedes i et kantonnement i Gistrup m.fl. byer i ca. 6 uger, dernæst blev forlagt til Hobro og Mariager i 9½ måned og dernæst atter udlagt i et landkontonnement i Sønderholm m.fl. byer.
Her i Sænderholm blev min virsomhed ved 12. Bataillon pludselig afbrudt, idet jeg blev forsat til Odense garnison som chef for 49. Bataillon , medens oberstløjtnant Bentzien overtog kommandoen over 12. Bataillon.

Ordener/udmærkelser
Ridder af Dannebrogordenen.
Dannebrogmændenes Hæderstegn.
Adolph af Nassaus Militær- og Civiltjenestes Orden (N.A.4).
Lippiske Æreskors (L.Æ.K. 4).

Død
Oberstløjtnant Regnar Laurits Borch døde 13. januar 1924.