Oberst Martin Arntz

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberst Martin Arntz
* 27. juli 1812
† 6. juli 1883

Baggrund
Martin Arntz blev født den 27. juli 1812.

Ægteskab
Gift med G. Faith. Om der var børn i ægteskabet vides ikke.

Karriere
1834 sekondløjtnant i Artilleriet.
1836 til tjeneste ved 2. Jydske Infanteri-Regiment med garnison i København.
1842 udnævnt til premiereløjtnant og tjeneste ved 10. Bataillon.
1849 udnævnt til kaptajn II (kaptajnløjtnant) og tjeneste ved 2. Jægerkorps
1852 udnævnt til kaptajn I (kaptajn) og tjeneste ved 20. Bataillon.
1861 tjeneste ved 3. Bataillon, der samtidig skiftede garnison fra Altona til København.

2. Slesvigske Krig.
I denne krig dannede 3. Regiment i forening med 18. Regiment den 2. Brigade under oberst C.A. Vogt. Brigaden afviste prøjsernes angreb på Mysunde og her var Arntz som bataillonskommandør for 3. Regiment stærkt i ilden.
29. marts 1864 udnævnt til major.
7. maj 1864 kommandør for 12. Infanteri-Regiment.
Ved resolution af 19. november 1864 bestemte Krigsministeriet, at 10., 12. og 21. Infanteri-Regiment skulle garnisoneres i Fredericia og navnene ændredes til som før krigen.
 21. september 1867 udnævnt til oberst og chef for 12. Bataillon.
15. april 1871 chef for 26. Bataillon.
6. juni 1873 afskediget med pension.

Ordener
Dannebrogsmand.

Død
Oberst Marin Arntz døde 6. juli 1883 på Frederiksberg.