Hans A Nissen (1953-1962)

Hans Anders Nissen (1953-1962)

Baggrund
Født 8. oktober 1909 i Dybbøl, Sønderborg Amt som søn af karetmager i Dybbøl Claus Nissen og hustru Margrethe Clausen.
Student Sønderborg 1929.
Cand.theol. 1. juni 1935 med karakteren laud (rosværdig, udmærket præstation).

Embeder
- Sognepræst i Bølling-Sædding, Ringkøbing Amt, 13. november 1935.
- Residerende kapellan Fredericia Michaelis-Erritsø 12. februar 1944. Pastor Nissens efterfølger som residerende kapellan blev Halvdan Vilstrup Knudsen, der snart fik Søndermarken som særligt distrikt. Det førte til udskillelsen i 1974 af Hannerup Sogn.
- Sognepræst Michaelis-Erritsø 8. november 1953.
- Sognepræst Sct. Michaelis Kirke alene (uden Erritsø) 6. november 1957.

Ægteskab
Gift 24. november 1935 med Helene Marie Schmidt, født 16. juni 1909 i Rødding.

Børn:
1) Rie Nissen
2) Hans Jørn Nissen, født 15. november 1938 (realeksamen Fredericia Gymnasium 1955)
3) Poul Erik Nissen, født 10. juli 1941 (mat. studentereksamen Fredericia Gymnasium 1960)

Kirkebranden
4. juni 1955 raseredes Michaelis Kirke af en ildebrand. (Se Branden 1955)

Genindvielse af Sct. Michaelis Kirke efter branden.
Forrest Amtmand A.M. Wamberg og biskop Frode Beyer.
Bag dem pastor H.A. Nissen.


En trist skæbne
Pastor H.A. Nissen var afholdt og havde en stor menighed. Den rystedes derfor dybt, da han i maj 1962 blev anholdt og senere dømt for underslæb (ca. 80.000 kr.) samt dokumentfalsk. Disse ulovligheder var begået i tiåret 1953-1962, altså hele hans tid som sognepræst, og bestod i, at indsamlede beløb ikke var afregnet. Han hævdede selv, at pengene var brugt til privat velgørenhed. Rygterne ville vide, at den private velgørenhed var hans hustru.
Dommen lød på tre års fængsel.
Som følge af dommen blev han afskediget i 1962.

Nissens død
Nissen døde kort efter sin løsladelse, 2. juni 1966.

Kilder:
Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn.
Fredericia Dagblads Arkiv.
www.fredericiashistorie.dk (Erik F. Rønnebech).

   Café Michael

   Koncerter