Oberst Johann Dietrich von Lattorf

Af Ole Dyn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberst Johann Dietrich von Lattorf
* 21. februar 1661
† 10. marts 1710

Indledende bemærkning
Navnet angives på mange forskellige måder:
Johann Didrik Lattorf.
Johan Dietrich Lattorff.
Johan Dietrich von Lattorff.

Baggrund
Johann Dietrich Lattorff blev født den 21. februar 1661 i Klieken, Wittenberg, Sachen-Anhalt, som søn af Matthias von Lattorff, herre til Klieken og Grochewitz og Margrethe Gisela von Rathen, datter af krigskommissær Wilhelm von Rathen.

Ægteskab
Indgik ægteskab den 26. maj 1705 med Johanne Antonia von Metsch, datter af lantråd (leder af Ålands regering) Hans Ernst von Metsch.
Ægteskabet var barnløst.

Karriere
Lattorff gik tidligt i dansk militærtjeneste.
1689 til tjeneste ved de danske hjælpetropper under den Pfalziske Tronfølgekrig (1688-1697), hvor han kæmpede i Irland.

Store Nordiske Krig (1700-1721)
Efter Irland kæmpede han sammen med de danske tropper i Flandern og Brabant under den Spanske Arvefølgekrig (1701-1714).
1708 chef for Prins Christians Regiment .
1709-1710 deltog i det danske felttog mod Skåne og Blekinge og deltog ved landgangen ved Råå den 12. november 1709.
1710 felttoget sluttede med det afgørende danske nederlag i Slaget ved Helsingborg. Prins Christians Regiment var i slaget placeret sammen med rytteriet på den danske højrefløj. Da chefen for felttoget Jørgen Rantzau beordrede højrefløjen til at foretage en hurtig forskydning mod nord, kunne Lattorffs soldater ikke følge med rytteriet og befandt sig snart i isoleret. De blev løbet over ende af det svenske kavaleri og Lattorff faldt.

Død
Oberst Johann Dietrich von Lattorff døde den 10. marts 1710 i slaget ved Helsingborg.

Gave til kirken i Lattorffs hjemby Klieken
Sammen med sine brødre, Matthias Wilhelm og Hans Ernst, skænkede Lattorff en døbefont til kirken i Klieken.

Våbenskjold


Slægten Lattorffs våbenskjold