Børnekirken - børn laver kirke for børn!


Børn er altid velkomne til gudstjeneste i Sct. Michaelis Kirke. Næsten hver søndag er der børnetræf i Michaelisgaarden, mens præsten holder sin prædiken. 


Men ca. 5 gange om året holder børnene en gudstjeneste næsten helt for sig selv, samtidig med at de voksne sidder til gudstjeneste i kirken.
Vi kalder det Børnekirke. Faktisk er det forbudt for voksne - dog må man gerne tage en voksen med, hvis man er lille eller ny i kirken.


Børnekirke er en måde at gøre det helt tydeligt, at kirken også er børnenes. Jesus velsignede børnene og fremhævede dem som forbilleder. I Børnekirken hører børnene altid en lille andagt, men forkyndelsen sker også gennem musik, drama, leg og fortælling og på den måde forkyndes der til hele kroppen. Der er også nadver hver gang - under ledelse af en præst.


En gruppe af børn i alderen 9-16 år sætter sig sammen med nogle voksne og planlægger en gudstjeneste, som er både sjov, forståelig og relevant for børn.


De frivillige børn står for at gennemføre så meget som muligt af gudstjenesten, men får naturligvis støtte af de voksne.


Efter Børnekirke får vi lidt at spise, og vi slutter ca. kl. 11.30.


Følg med på hjemmesiden eller i kirkebladet og se, hvornår der er børnekirke igen.

Hvis du vil vide mere eller har lyst til at være med i Børnekirketeamet, kan du kontakte
Kirke- og diakonimedarbejder 

Oline B. Kobbersmedoline@sct-michaelis.dkPå gensyn i Børnekirken - vi glæder os til at se dig.

ALLE børn er velkomne !                                                                    

   Børnekirken