Anders Mathias Olsen (1908-1913)

Anders Mathias Olsen (1908-1913)

Baggrund
Født 27. september 1870 i Valby Sogn, Frederiksborg Amt. Søn af gårdejer i Haagendrup, Græsted Sogn Peder Olsen og hustru Kirstine Andersen.

Uddannelse
Seminarist 1895; student privat 1896.
Cand.theol. 1922 med karakteren haud (ikke urosværdig. 2. eksamenskarakter).

Stillinger/embeder
- Kommunelærer i København.
- Ordineret kateket i Fredericia Sct. Michaelis Sogn 16. juni 1908.
- Sognepræst i Nørbæk-Sønderbæk-Læsten, Viborg Amt, 26. maj 1913.
- Residerende kapellan ved Fredens Kirke, København, 20. august 1917. Frem til sin afsked d. 16. december 1935.

Tillidshverv
- Kredsformand i Blaa Kors 1921.
- Medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af residerende kapellaner 1921 og  formand 1932-1935.
- Hjælpepræst ved Rigshospitalet.

Gift
3. juli 1902 med Ane Cathrine Nielsen, født 1872 i Bejsnap, Ølgod Sogn, Ribe Amt. Forældre: Gårdejer i Dejbjerg, Ringkøbing Amt, Jens Nielsen (Gammelgaard) og hustru Karen Sørensen.

Omtale
Under Nørbæk-Sønderbæk-Læsten skrives hos Nedergaard:
Pastor A.M. Olsen ... var en moden, stilfærdig mand, stod Luthersk Missionsforening nær, en jævn og inderlig præst.

Under København, Fredens Sogn, skrives hos Nedergaard:
Pastor Olsen havde mange venner i sognet, ikke mindst blandt gamle og syge, som han trofast besøgte. Han blev meget benyttet som taler i Luthersk Missionsforening. For de residerende kapellaner udførte han et godt arbejde.

Død .
22. juli 1945.

Andreas Mathias Olsen er den sidste ordinerede kateket ved Sct. Michaelis Kirke. I 1915 blev der i stedet oprettet et embede som residerende kapellan, der varede 1. september 1974, hvor Hannerup Sogn blev oprettet. Frem til 1957 omfattede embedet også Erritsø Sogn som anneks.

   Café Michael