General Thomas Meldrum

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

General Thomas Meldrum
* 1605
† 1693

Baggrund
Thomas Meldrum blev født i Skotland ca. 1605. Oplysninger om hans tidlige liv er sporadisk og ikke særlig oplysende. Der refereres til en Thomas Meldrum allerede omkring 1625, men der opgives ikke hvilken rang han havde eller ved hvilket regiment han gjorde tjeneste. Ifølge f.eks. historikeren Gunner Lind indgik Meldrum i et sjællandsk regiment i 1627 som menig men afgik fra igen 12. juni 1628.  I forbindelse med ”Byfogedens vognægtregnskab Købehavn” fra 1628 fremgår, at en kaptajn Thomas Meldrum den 11. maj 1628 har betalt vognskat. En anden kilde nævner en kaptajn Thomas Meldrum, der var kompagnichef på Sjælland og forlod dansk tjeneste i 1629. Om der er tale om den samme kan ikke bekræftes.

1657 forlader han Brandenburg og indtræder i den danske hær og indgik i skotten generalmajor John Hendersons regiment. Han undgik med nød og næppe at blive taget til fange, da Hindsgavl blev taget af svenskerne 1658.
Under Københavns belejring i 1658 var han som kaptajn (chef) for et studenterkompagni.
1659-1663 tjente som kaptajn ved Krags Infanteriregiment.
Efter 1670 udnævnt til oberstløjtnant med tjeneste i København.

Den Skånske Krig (1675-1679)
Slaget ved Lund den 4. december 1676 var et meget blodigt slag, hvor Prins Frederiks Regiment kæmpede bravt. Prins Frederiks Regiment eller „Hans Kongelige Højheds Regiment, som det nu kaldtes, idet det for eftertiden i en lang række år førte kronprinsens navn - og skiftede dette fra Frederik til Christian eller omvendt, hver gang der kom en ny konge – var under oberst Thomas Meldrums kommando som et af de bedste regimenter, men blev trods dets tapperhed næsten fuldstændig ødelagt.
I 1679, efter freden, marcherede regimentet gennem Sønderjylland og Holsten mod syd, men kunne ingen vogne få til transport af de syge så at disse, som oberst Meldrum skriver: ” i november måned måtte efterlades på landevejene og der ”krepere” af mangel på hjælp”. Intet under da, at omtrent 100 mand af regimentets bedste folk deserterede.

Efter Den Skånske krig
Oplysninger om Meldrums karriere er meget begrænsede. Vi ved kun, at han bevarede kommandoen over Prins Frederiks Regiment indtil 1684, hvorefter han fik han tjeneste i København og endte med titlen general.

Død
General Thomas Meldrum dør 1693.