Oberstløjtnant Gyde Jørgensen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Oberstløjtnant Gyde Jørgensen
* ?
† 1934

Indledende bemærkning
Kun få oplysninger tilgængelige for Gyde Jørgensen.
Navnet angives både med og uden bindestreg. Han omtales aldrig med andre forbogstaver, hvorfor man må antage at navnet Gyde er et fornavn, men så kan man ikke bare sætte en bindestreg ind uden at angive fornavne.

Ægteskab
Ægteskab med Dora Gyde Jørgensen, født Møller.

Børn
Else Gyde Møller (*17. juni 1895). Gift 1917 med direktør Carl Jacobsen, Aarhus Oliefabrik.

Karriere
xxx-1907 chef for 10. Bataljon.
1907-1910 chef for 2. Bataljon .

Aalborg Skakforening
Fra Karl Sønderstrups 100 års jubilæumsbog fra 1989:
”Aalborg Skakforening af 1889 dannes. Mandag d. 28. januar afholdes der stiftende generalforsamling på Hotel Royal ved havnen. Købmand Duus bliver valgt som foreningens første formand og af andre prominente medlemmer kan nævnes: tandlæge Gran, kaptajn Gyde-Jørgensen og premierløjtnant Lütken. Foreningen består fra starten af i alt 18 medlemmer.”

Mindeværelse
På Studenterkollegierne i Aarhus (Århus Universitet) er oprettet ”Oberstløjtnant Gyde Jørgensens mindeværelse” med følgende fundats:
”Oberstløjtnant Gyde Jørgensens mindeværelse skænket af fru direktør Carl Jacobsen, født Else Marie Gyde-Jørgensen, og kontorchef i Kjøbenhavns Handelsbank, cand. polit. Hans Jørgen Erik Gyde-Jørgensen, med fortrinsret for studenter født i Ribe, dog forbeholder giverne sig  for dem selv og deres nulevende descendenter, så længe nogen af dem eller deres descenter er i live, ret til efter nedenstående regler, at anbefale en hvilken som helst ansøgning med den virkning, at ansøgeren skal foretrækkes frem for andre. Denne anbefalingsret tilkommer skiftesvis
1) på den ene side fru Else Marie Jacobsen, født Gyde-Jørgensen, og efter hendes død først hendes ældste datter Else Vibeke Jacobsen, så længe hun lever, derefter hendes næstældste datter Kirsten Emilie Jacobsen så længe hun lever, og derefter hendes søn Jørgen Christian Gyde Jacobsen, så længe han lever,
og 2) på den anden side kontorchef, cand. polit. Hans Jærgen Erik Gyde-Jørgensen og efter hans død hans datter Inge Susanne Gyde-Jørgensen, så længe hun lever. Første gang tilkommer anbefalingen fru Else Marie Jacobsen”

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Dannebrogsmand.