Præstetavle for Sct. Michaelis Kirke

Siden kirken blev bygget har en lang række præster tjent med forskellige funktioner. Se hele præstetavlen her - og læs historien om den enkelte præst.

Sammen med sogne- og garnisonspræsten har der i langt de fleste år også været ansat en hjælpepræst ved Sct. Michaelis Kirke. Denne hjælpepræst har haft forskellige titler og lidt forskellige ansvarsområder gennem årene. Se den særskilte præstetavle for disse hjælpepræster med informationer og baggrund om hver enkelt præst.

1. 1667 - 1693 Immanuel Cirsovius

2. 1693 - 1707 Nicolaj Wichmann

3. 1708 - 1760 Henrik Ludwigsen Pontoppidan

4. 1760 - 1764 Vallentin Johansen Bonifacius

5. 1764 - 1787 Jens Jensen Bergendahl

6. 1787 - 1818 Lauritz Hasse

7. 1818 - 1830 Andreas Peter Meden

8. 1830 - 1840 Niels Henrik Gude

9. 1840 - 1850 Hans Christian Rørdam

10. 1850 - 1860 Carl Christian Boisen

11. 1860 - 1874 Frederik Ludvig Bang Zeuthen

12. 1875 - 1895 Carl Viggo Gøtzsche

13. 1895 - 1915 Frederik Zeuthen

14. 1915 - 1934 Carl Marius Hornbech

15. 1934 - 1953 Erik Hermand Christensen

16. 1953 - 1962 Hans A. Nissen

17. 1963 - 1975 Ove Bisgaard

18. 1975 - 1987 Erik Christian Storebjerg

19. 1987 - 2002 Bent Østergaard

20. 1995 - 2019 Bjarne Hvid

21. 2002 - 2015 Peter Østergaard Jacobsen

22. 2016 -         Kristoffer Simonsen

23. 2019 -         Thomas Kofoed Nedergaard

Alle beskrivelser om de forskellige præster i kirken gennem tiden, er udarbejdet af historisk konsulent, Ole Dyrn.

Sammen med sognepræsten har der langt de fleste år også været ansat en kapellan, en hjælpepræst eller en ordineret kateket. Se en samlet oversigt over disse.

   Gudstjenester

   Seneste nyt fra Sct. Michaelis Kirke