Jørgen Laurits Wilhelm Hansen (1841-1850)

Jørgen Laurits Wilhelm Hansen (1841-1850)

Baggrund
Født 3. juli 1810 i København. Søn af destillatør og brændevinsbrænder i København Jens Peter Hansen (død 1812) og hustru Else Christiane Jørgensen.

Uddannelse
Student fra Borgerdydsskolen på Christianshavn 1827.
Cand.theol. 8. juli 1835 med karakteren laud (rosværdig, udmærket præstation)

Embeder/stillinger
- Konstitueret lærer ved Nyborg lærde Skole oktober 1836.
- Huslærer hos enkegrevinde Holstein på Holsteinborg fra oktober 1838 til september 1840.
- Ordineret kateket i Fredericia Sct. Michaelis Sogn 30. september 1841.
- Sognepræst i Hammelev, Haderslev Amt, 26. september 1850.
- Sognepræst i Fjelstrup, Haderslev Amt, 24. juli 1854.

Gift
1842 med Emilie Augusta Clausen, født 31. august 1815 i København, død 13. februar 1902. Datter af  juveler i København Hans Christian Clausen og hustru Margrethe Cathrine Lindbach.
Ægteskabet barnløst.

Målsætning: Brug kirken!
I Hammelev arbejdede han på, at folk skulle lade kirkelige handlinger som barnedåb og bryllupper foretage i kirker; tidligere var det almindelig skik, at de blev foretaget i hjemmet.

Omvendt til katolicismen
Hans beretninger om Fjelstrup Sogn i 1856, -59 og -62 er ikke meget oplysende om tilstanden i sognet, men anfører dog:
"For Missionsvæsenet har jeg ikke fundet mig opfordret til særlig at foretage mig noget - af Grunde som jeg ville finde det ubetimeligt her at anføre. Udrettes der mulig noget til Gavn for Missionen ved det Meget, der paa de stedfindende Møder tales om denne Sag, da trøster jeg mig med, at min Passivitet i denne Retning kan rigelig opveies af den store Activitet, som udfoldes af Andre".
I september 1863 nedlagde han sit embede i Fjelstrup for at træde over til katolicismen og blev bevilget afsked 25 september 1863.

Udgivelser
J.L.V. Hansen havde et kirkehistorisk forfatterskab bag sig og skrev således bl.a. artikler i Nordisk Kirketidende og Schlesiens Kirkehistorie ved Overgangen fra det 17de til det 18de Aarhundrede.

- Lands-Overrettens Præmisser og Dom i Sagen: Præsten Visby contra Magister Lindberg (Kbh., 1832).
- Om Kjøbenhavnspostens Anmeldelse af P.A. Fengers Skrift "Til danske Medborgere", 1836.
- I Fengers og Birkedals "Vidnesbyrd fra Herrens Huus" (Værer fuldkomne).
- Tale ved Ludvig Chr. Müllers Jordefærd.

Død
30. juni 1884 i København.

   Gudstjenester