Oberst P.E. Frederiksen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Oberst P.E. Frederiksen
* 17. december 1916
† 10. maj 1975


Her som kaptajn.

Baggrund
P.E. Frederiksen blev født den 17. december 1916 i Slagelse som søn af installationskontrollør Frederiksen.

Ægteskab
Indgik ægteskab i 1941 med Lizzie Hermann Larsen.

Børn
Peter Hermann Frederiksen, læge.
Jens Mikkel Frederiksen, maskinmester.

Karriere
1936 student fra Haslev Gymnasium.
1937 11. maj indkaldt til 14. Bataljon i Slagelse.
1939 udnævnt til løjtnant af reserven.
1940 udnævnt til premiereløjtnant.
1942-1945 kursus ved Geodætisk Institut.
1946-1947 Deltog i Geodætisk Instituts ekspeditioner til Vestgrønland.
1946 udnævnt til kaptajnløjtnant.
1948-1949 gennemgang af generalstabskursus.
1953-1956 Justitsministeriets skydeinspektør for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
1956 bataljonskommandør ved 7. Regiment i Fredericia.
1957-1959 udnævnt til oberstløjtnant og chef for DANOR bataljonen i Gaza.
1961-1966 tjeneste ved generalinspektøren for infanteriet.
1966 NATO Defence College i Paris.
1970-1975 Garnisonskommandant i Fredericia og chef for Kongens Jyske Fodregiment og 3. Jyske Brigade.

Skytte
Obersten var en fremragende skytte og havde en udtalt teoretisk viden om og praktisk færdighed i de militære skydevåben, hvilket bl.a. markeredes ved at han modtog det Norske Frivillige Skytteværns hæderstegn.

Frederik IX buste
7. juli 1974 opstilles buste af Frederik IX på Ryes Kaserne under overværelse af HM Dronningen, Prins Henrik, deres sønner, prinserne Frederik og Joachim, og enkedronning Ingrid. Oberst P.E. Frederiksen yderst til højre.Ordener
Kong Frederik IX Mindemedalje.
Ridder af Dannebrogordenen 1. og 2. grad.
Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren.
Den norske Sct. Olavsorden.
United Nations Emergency Force (UNEF) Medaljen.
Norske Frivillige Skytteværns hæderstegn.

Død
Oberst P.E. Frederiksen dør 10.maj 1975. Dødsfaldet kom helt uventet, da obersten pludselig blev meget syg og måtte indlægges på Fredericia Sygehus og senere overført til Vejle Sygehus, hvor han døde.
Begravelsesceremoni ved garnisonskirken Sct. Michaelis Kirke i Fredericia. Selve jordfæstelsen finder sted på Haslev kirkegård.

Eftermæle
Oberst P.E. Frederiksen var en meget afholdt chef, der i dagligdagen var kendt som en, der satte orden og akkuratesse meget højt. Han gik op i sit arbejde med iver og energi, som var meget værdsat blandt hans kolleger. Han søgte i et og alt at skabe gode forhold for sine soldater og gjorde en stor indsats for dem, bl.a. i forbindelse med den nylig indførte talsmandsordning (7. juni 1967).
Han var meget historisk interesseret, hvilket bl.a. kom til udtryk i hans arbejde i 6. Julikomiteen, hvor han var født medlem som garnisonskommandant. Obersten var en fremragende skytte og havde en udtalt teoretisk viden om og praktisk færdighed i de militære skydevåben.