Oberstløjtnant Jens Johansen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberstløjtnant Jens Johansen
* 21. marts 1873
† 27. november 1950

Baggrund
Jens Johansen blev født den 21. marts 1873 i Odense som søn af sognepræst Jensenius Jensen (1827–1902) og Thora Oldenborg (1836–1900).

Ægteskab
Indgik ægteskab den 9. marts 1904 med Rigmor Hansen (*31.juli 1877 på Frederiksberg - †8. marts 1952 i Nykøbing Sjælland), datter grosserer Carl Herman Hansen(1840–98) og Louise Flemmer (1845–92).

Børn
Grethe Franksen (*12. september 1909 †14. december 2007) , cellist, gift med kgl. operasanger Immanuel Franksen.

Karriere
1893 sekondløjtnant og kort tid efter premiereløjtnant.
1897-1899 gennemgang af Hærens Officersskoles stabskursus.
1909 udnævnt til kaptajn.
1914-1919 lærer og skoleofficer ved Hærens Officersskole.
1919 udnævnt til oberstløjtnant.
1921-1923 chef for 2. Bataljon .
1923 knyttet til den nyoprettede landstorm (Hærordningen af 1923-1931 forudsatte dannelse af en landstorm bestående af værnepligtige, som ikke var nødvendige i i hæren og søværnet og som endnu ikke havde aftjent værnepligt). Johansen ragede uklar med sine kolleger og søgte i 1930 sin afsked.

1930-45 redaktør af Militært Tidsskrift og efter den tyske besættelses ophør sad han som formand i en kommission der fik til opgave at igangsætte udarbejdelsen af militære afdelingshistorier som et samarbejde mellem militære og civile historikere.
1931 ansat som hærarkivar.
1933-1944 leder af generalstabens historiske arbejder.
1937 tillige krigsministeriets konsulent i militærhistoriske afhandlinger.
1944 afsked fra hæren, men fortsatte sine studier og udgivelser om forsvar og politik.

Forfatter til bl.a.:
1944 Overvejelser angaaende Danmarks Forsvar i Tiden 1864-1922.
1948 Frederik VIs Hær 1784–1814.
4. Bataillons Krigshistorie 1614 – 1914.
Krigen 1848-49-50.
Korte oversigtsværker, der i en letlæst og komprimeret form, gengav essensen af de store, svært tilgængelige og generalstabsværker. Hans bøger fik gennemgående stor udbredelse.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Dannebrogsmand.
Kommandør af Dannebrogsordenen 2. grad.

Død
Oberstløjtnant Jens Johansen dør den 27. november 1950 og er urnenedsat på Solbjerg Park Kirkegård, Frederiksberg.