Arkitekt Knud Billund (1920-1962)

Baggrund
Knud Billund var kendt som en meget dygtig arkitekt. Han søn af arkitekt Bodulf Billund, der bl.a. stod som arkitekten bag genopbygningen af Sct. Michaelis Kirke efter branden i 1955.
Bodulf Billund, der også var kirkeværge ansatte sin søn Knud Billund som konduktør ved genopbygningen.

En heltedåd
Det var Knud Billund, der sammen med nogle soldater og med livet som indsats kravlede hen over de brændende bjælker inde i kirken og fik altertavlen reddet. Denne er i dag placeret på kirkens sydmur.

En banebrydende arkitekt
Knud Billund opnåede trods sin unge alder et ry som en dygtig og fremsynet arkitekt. Han stod bl.a. bag de på den tid utraditionelle højhusbyggerier, som han fik meget ros for, både for stil og indretning.
Han stod også bag en ny utraditionel skole i Herslev og arbejdede ihærdigt med Skansevejens Skole, da han blev alvorligt syg.

Han stod også bag Autogården, Randalsvænget, Christianshuseneog Præstevænget. Han deltog også i det store villabyggeri ved Lillebælt (Fælledvejkvarteret). På havnen stod han bag Lodsstationen og en stor lagerbygning for BP. Føtex i Gothersgade og en ombygning af Cohrs sølvvarefabrik stod han også for.

Hans sidste arbejder var for LAB ved Huslodsvej.

Boligbyggeriet Vasegården blev igangsat af Knud Billund og fuldførtes i perioden 1963-1969 af arkitekt Axel Olesen, der er kendt for mange værker i Fredericia, bl.a. Raackmanngården, Svømmehallen i 1974, Ulleruphus, Alléskolen, Nørre Allé 5. Han stod også for færdiggørelsen af Skansevejens Skole (1962-1965).

Et energisk og livsglad mennesket
I nekrologen for Knud Billund fremgår det, at han var et myreflittigt menneske. Han var svækket af sin sygdom, men skånede aldrig sig selv. Han havde et lyst livssyn og et sprudlende humør, som selv sygdommen ikke formåede at kue.

Død
Knud Billund døde søndag den 7. januar 1962 i en alder af bare 41 år.
Han havde gennem længere tid været syg, og efter et sygehusophold i Vejle i december måned fik han fornyede kræfter. Så pådrog han sig desværre en influenza, der udløste en lungebetændelse, der kostede ham livet.

Han efterlod sig sin hustru Helle Vibeke Kjær Billund, der døde 13. december 2007. Hun var datter af afdelingsgrosserer Harald Jensen.

Han efterlod sig også tre mindreårige børn, en datter og to sønner: Anne Birgitte, Carsten og Niels Henrik.

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant og historisk konsulent .

   Café Michael

   Koncerter