Generalmajor Hans Hornemann

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Generalmajor Hans Hornemann
* 4. juli 1743
† 28. juli 1816

Baggrund
Hans Hornemann blev født den 4. juli 1743 i Rissa, Norge som søn af assessor Henrik Ebbesen Horneman til Reinskloster (*1694 - †1748) og Sara Johansdatter Hammond (*1708 i Trondhjem - †1788).

Karriere
Der vides ikke meget om han militære karriere, udover at han var oberst og chef for Norske Livregiment til Fods i perioden 1802-1805.

Hans Hornemann var medstifter af Klubselskabet Harmonien i 1813.                     

Afsked
Oberst Hans Hornemann blev afskediget fra Hæren med rang af generalmajor.

Død
Generalmajor Hans Hansen døde den 28. juli 1816 af kræft i Christiania (Oslo).