Forfatter og skoledirektør Alfred Christian Vestergaard (1888-1951)

Alfred Christian Vestergaard fra Horsens, tog lærereksamen i 1913 og var ansat som vikar i Fredericia til 1915, hvorefter han blev ansat som førstelærer i Fjaltring indtil 1924. Han afsluttede sin lærergerning her i Fredericia hvor han i 1942 blev skoleinspektør ved Købmagergades skole og sluttede som Fredericias første skoledirektør ved sin død 23. september 1951 i en alder af 62 år.

Børnebøger - meget populær

A. Chr. Westergaard var en produktiv forfatter med op mod 60 børnebøger, de fleste drengeromaner, og han var populær ikke kun hos bibliotekarerne, men også hos både anmeldere og læsere. Da den danske stat i 1947 for første gang udbetalte den såkaldte biblioteksafgift for den brug, bibliotekerne gør af forfatternes værker, var det Alfred Christian Westergaard (1888-1951), som fik udbetalt de fleste penge, dvs. at han var den forfatter, som havde flest bøger stående på bibliotekerne. 20 år senere – og dermed 16 år efter sin død – kom han ind på tredjepladsen.


 

På Danmarks Biblioteksforenings børnebogsudvalgs lister over anbefalelsesværdige bøger, Fortegnelse over Børne- og Ungdomsbøger, var han opført med flest titler i alle årene, dvs. 1932, 1938, 1941 og 1944. Og anmeldelserne af hans bøger indledtes typisk med formuleringer som

"Forfatteren […] hører til de allerbedste Navne inden for dansk Ungdomslitteratur. Han tager ethvert ønskeligt Hensyn til Læseren i sine Skildringer; han er frisk og fornøjelig, levende og sandfærdig i sin Fremstilling. Forældre kan trygt give deres Børn hans Bøger – og de kan selv læse dem med Glæde og Udbytte."

Livet ved den barske vestkyst påvirkede ham stærkt og inspirerede til et anseligt forfatterskab, herunder ikke mindst den kendte trilogi ”Klit Per”, der er oversat til 30 sprog og filmatiseret under titlen ”Vesterhavsdrenge”. Filmrettighederne tilhører i dag Walt Disney Koncernen; men også ”Erik og Misse”, ”Mads Tumling” og ”Strandens børn” havde stor succes.

"En wienerdreng"

Efter 1. verdenskrig engagerede han sig i hjælpen til de såkaldte „wienerbørn”, som levede i stor fattigdom. 20.000 blev bragt til Danmark for at bo hos danske familier og hvordan dette foregik, blev beskrevet i bogen ”En Wienerdreng” i 1921 og efterfulgtes i 1922 af ”En Wienerdreng og hans Venner”. For sin store indsats for disse wienerbørn modtog han den østrigske stats Røde Kors orden af 1. klasse.

Mindre børn og bibelhistorier

For mindre børn skrev Westergaard bl.a. Lille-Gut (1926), Lille El (1933) og Lille Bo (1938). Han skrev også børnebøger under pseudonymerne Bodil Berg, Inge Holt, Gerda Larsen, Anders Vester og „Sonja og Hilda”.
Han udgav også undervisningsbøger i bibelhistorie.

Kilder:
- Gyldendal: Den store Danske
- Dengang-Folkeskolen.dk
www.fredericiashistorie.dk (Erik F. Rønnebech).

Af Ole Dyrn,
Oberstløjtnant og historisk konsulent .

   Kurser og foredrag