Bankdirektør konsul J.F. Kiær

Syd for kirken lige over for fabrikant Voss` familigravsted ses familegravstedet for bankdirektør konsul J.F. Kiær.

Baggrund
Jeppe Frandsen Kiær blev født 25. marts 1873 i Stenderup Tved, Gørding, Ribe Amt. Søn af Husmand Niels Jeppesen Kiær og hustru Maren Pedersen.
Gift med Laura Karoline Andrea Helene født Jepsen.

Uddannelse/ stillinger
J.F. Kiær blev uddannet i Ribe Diskontobank og Esbjerg-Fanøbank og fik i 1896 ansættelse som bogholder i Banken for Fredericia og Omegn, hvor han i 1903 blev udnævnt til bankdirektør, en stilling han bestred til 1932, da banken blev overtaget af Landmandsbanken.
J.F. Kiær blev i 1920 finsk vicekonsul i Fredericia, en tillidspost han gik meget op i.

Af nekrologen i Fredericia Dagblad den 9. juni 1941 fremgår det, at han var ”i besiddelse af store digteriske evner ved hjælp af hvilke han ofte havde lejlighed til i smukke vers at tolke sine varme følelser , enten det nu var for den danske natur, eller for det nordiske broderland  (SuomiFinland) som han repræsenterede gennem en årrække”.

Han interesserede sig også i høj grad for Fredericia og byens historie og udgav: Bidrag til Fredericias historie. Vejle Amts Aarbog 1935.

Af kirkebogen for Sct. Michaelis Kirke 8. juni 1941 fremgår:

Bopæl: Anders Billesvej 22, Fredericia.
Død: 8. juni 1941.
Begravet: 12. juni på Sct. Michaelis Kirkegård.

Familliegravstedet er etableret i 1928, hvor Kiærs søn, Parmo blev gravsat. Det virker mærkeligt, at kun sønnens navn er nævnt, da ægteparret også mistede en datter i en meget ung alder, men altså ikke er nævnt på familiegravstedet.

Gravstedet er karakteristisk, da der er tale om en såkaldt ”Walk In” grav, dvs. at man bærer kisten ned i graven. Om det kun skete én gang, nemlig for sønnen Parmo, vides ikke.

Parmo Egon Einar Esherich Kiær

Af kirkebogen for Sct. Michaelis Kirke 22. juni 1928 fremgår:

Født : 29. november 1899.

Søn af bankdirektør Jeppe Frandsen Kiær og hustru Laura Karoline Helene født Jepsen.
Ugift.

Bopæl: Gothersgade 18, Fredericia.
Stilling: Revisor i Aarhus.
Død: 22. juni 1928 på Amtssygehuset. (Hvad han døde af fremgår ikke).
Dødsannonce i Fredericia Dagblad 29. juni 1928:

Vor gode, elskede Søn
Parmo Kiær
Revisor i Revisions- og Forvaltnings-Instituttet i Aarhus, døde i Gaar.
Fredericia den 28. Juni 1928
J.F. Kiær og Hustru
Jordfæstelsen finder Sted fra St. Michaelis Kirke i Fredericia Torsdag den 28. ds. Kl. 1

Af Ole Dyrn,
oberstløjtnant og historisk konsulent

   Børnekalender

   Café Michael