Oberst Mads Jensen Sand

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberst Mads Jensen Sand
* 13. september 1856
† 25. december 1929  

Baggrund     
Mads Jensen Sand blev født den 13. september 1856 i Gram som søn af skovfoged Jens Christensen Sand (1832–1899) og Dorthea Frederikke Rosendahl (1827–1898).

Ægteskab
Indgik ægteskab den 9. maj 1889 i København med Caroline Elise Charlotte Jensen (*15.juli 1860 †16. januar 1932.

Statsborgerskab
Måtte i 1873 tage stilling til om han ville være dansk eller tysk undersåt. Han valgte at være dansk og måtte forlade Slesvig.

Uddannelse/Karriere
1873 Askov Højskole, men mente undervisningen var for ringe og bestemte sig for forstvæsenet.
1874 ansat ved Giesegårds skovdistrikt.
1875 udtjente sin værnepligt og udtaget til korporal.
1877 udnævnt til sergent og indtrådte på Hærens Officersskole samme år i yngste klasse.
1878 udnævnt til sekondløjtnant.
1883 udnævnt til premiereløjtnant.
1884-1887 Hærens Officersskoles ældste klasse.
1887 tjeneste ved 27. Batajon i Fredericia og en kort tid ved Dragonregimentet i Odense.
1890 tjeneste ved generalstabens topografiske afdeling.
1895 og 1896 gennemførte han en række opmålinger på Færøerne.
1895 udnævnt til kaptajn.
1897 -1899 tjeneste i Viborg.
1899 tjeneste ved Hærens Officersskole som lærer i geodæsi ved topografisk afdeling.
1900 udførte for Københavns Kommune en triangulation over byen.
1906 udnævnt til oberstløjtnant og chef for 2. Bataljon.
1907-1921 tjeneste ved generalstaben som chef for topografisk afdeling.
1909 udnævnt til oberst.
1921 afsked på grund af alder.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Dannebrogsmand.
Kommandør af Dannebrogordenen 1. og 2. grad.

Tillidshverv/-poster
Medlem af bestyrelsen for Det kgl. danske geografiske Selskab.

Død
Oberst Mads Jensen Sand dør den 25. december 1929.