Tilmelding!

Til nogle af kirkens arrangementer og aktiviteter vil vi gerne have en tilmelding. 
Se her under hvilke arangementer eller aktiviteter der er tale om. 

Tilmelding til babysalmesang efteråret 2024

Bestilling af konfirmationsfoto ved konfirmationen 2024 i Sct. Michaelis Kirke

   Gudstjenester