Oberst Carl Knud Møller

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Oberst Carl Knud Møller
* 1. maj 1810
† 21. september 1890

Baggrund
Carl Knud Møller blev født 1. maj 1810 i Odense. Hans far var birkedommer, men derudover vides intet yderligere om hans aner.

Karriere
1823 optaget som kadet.
1829 sekondløjtnant ved Slesvigske Infanteriregiment.
1836 udnævnt til premiereløjtnant.
1842 tjeneste ved 12. Lette Infanteri-Bataillon.
1848 udnævnt til kaptajn og blev kompagnichef ved 12. Lette Infanteri-Bayaillon.

Treårskrigen (1. Slesvigske Krig 1848-1850)
Han førte sit kompagni i alle Treårskrigens kampe med fremragende dygtighed. Hans indsat i slaget ved Isted var heltemodigt, og da oberst Læssøe, der havde stor respekt for ham døde, befalede general von Krogh ham til at overtage kommandoen over 12. Lette Infanteri-Bataillon i perioden 25. juli til 12. august. Efter disse 18 dage overtog major Jacob Edvard Nissen kommandoen.

12. Lette Infanteri-Bataillons indsats i Treårskrigen
Møller var en meget beskeden, overordentlig pligtopfyldende og samvittighedsfuld officer. Når 12. Lette Infanteri-Bataillon i generalstabsværket om Treårskrigen ikke har fået den fortjente anerkendelse for indsatsen under slaget ved Isted 25. juli 1850, skyldtes det for en stor del, at Møllers rapporter om Bataillonens andel her, idet han alt for beskedent fremførte eller helt undlod at omtale bataillones fortjeneste.
Er dog tilrettet af Møller selv efter værkets udgivelse.

Tiden efter treårskrigen
1851 udnævnt til major ved 15. Bataillon, der fik garnison i Helsingør 1852.
1860 kommandør for 6. Bataillon, der var garnisoneret i Slesvig.
1861 udnævnt til oberstløjtnant.
1862 tog sin afsked på grund af tiltagende svaghed.
1864 Da krigen truede meldte han sig til tjeneste og ansattes 1863.
1863 kommandør for Centraldepotet i København, hvor han varetog de frivilliges udrustning.
Han gjorde her en imponerende indsats og den svensk-norske konge (Karl 15.) hædrede ham med Sværdordenens 2. Kl. for den omhu han havde vist de svenske og norske frivillig.
Efter fredsslutningen nedlagedes chefposten for Centraldepotet og Møller levede nu et tilbagetrukket liv, hvor han beskæftigede sig med militære studier.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Sværdordenens 2. Kl.

Død
Oberst Carl Knud Møller dør 21. september 1890.