Oberst E. Rønning

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Oberst E. Rønning

Rønnings civil baggrund kendes ikke.

Karriere
1911-1922 lærer ved Forsvarsakademiet i Hærorganisation.
1914-16 chef for 2. Bataljon. Her skal bemærkes, at Rønning både var bataljonschef og lærer på Forsvarsakademiet, hvilket kunne lade sig gøre, da hans bataljon som nævnt nedenfor var afgivet til andres kommando i lange perioder.

1. Verdenskrig (1914-1918).
1914 bataljonens sikringsstyrke møde 2. august og blev dagen efter stillet til rådighed for Københavns kommandant og besatte Kastellet, gamle Tøjhus, Frederiksberg Slot (Hærens Officersskole), og Tuborg Havn. Herudover påbegyndtes udførelsen af forstærkningsarbejder fra Charlottenlund til Kalkbrænderihavnen.
15. august blev bataljonen lagt i kantonnement i Glostrup og deltog i det videre arbejde med forstærkning af Københavns befæstnings vestfront.
I hele krigsperioden herskede der ved 2. Bataljon var der en god tone og disciplin, hvilket under de givne forhold, var bemærkelsesværdigt.

Efter 1. Verdenskrig.
Den 13. november 1918 blev hele 2. Bataljons mandskab hjemsendt og staben fik fast kvarter på Sølvgades Kaserne.
1922-1930 var Rønning chef for Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot.