Orglet

De væsentligste årstal

ca. 1700: Vidnesbyrd om reperation af orgel, forestået af Emanuel Hofmann, organist ved Trinitatis Kirke. Pris: 5 rigsdaler, 2 mark og 9 skilling. 

1828: det gamle orgel blev erstattet af et nyt, som orgelbygger Demant, Dalum Mølle ved Odense, leverede for en pris af 1200 rigsdaler.

1903: Orgelfacaden, blev udvidet, idet der blev tilsat prospektet yderligere to afdelinger orgelpiber samt indsat klokkespil til brug ved kirkelige højtider og andre festlige lejligheder. På orglets facade var malede dekorationer, og på frisen forneden sås teksten ”Tiltaler hverandre med salmer og lovsange og åndelige viser.”

1920: Grundig restaurering af Frobenius & Co. Sidste rest af det gamle pibeværk bliver udskiftet og erstattet af nye registre, og der installeres nyt vindtryk. Også orglets gamle, ret uheldige klokkespil erstattes er et mere tidssvarende.

1952: Th. Frobenius & Co. Demonstrerer kirkens nye orgel, der betales med kr. 52.000

1985: Hovedrestaurering af orglet ved Frobenius & Sønner A/S

2008: Orglet gennemgår større renovering; bl.a. indbygges en elektrisk kobling mellem HV og SV.

2018: Orglet intuneres til det nye kirkerum efter at kirken igen har fået stengulv og glat loft.

2021: Orglet blev renset, intuneret og malet. Derved kom den flotte blå baggrundsfarve, der svarer til knæfaldet, ligesom der blev indsat lyskæder i orglet. Lysene kan anes på billedet i siderne af hver enkelt kasse.

Skrevet af Kirketjener Chr. Julius Munk Møller