Kommandantlogen og de øvrige loger

Kommandantlogen

Våbenskjolde

Kommandantlogen er placeret i kirkens nordside ved siden af præsteværelset. Ved ombygningen i 1760-1761 blev der lavet en udbygning mod nord, hvor der etableredes loger i to etager.

Datering
Kirkens loger/stole kan dateres helt tilbage til den ældste kirkeprotokol fra 1728. Heraf fremgår det, at der er 4 lukkede stole på sydsiden og 6 mod vest på orgelpulpituret.
I 1743 suppleredes med yderligere 7 stole på orgelpulpituret, to under - flankerende indgangen - og 4 ved skibets nordvæg.

De lukkede stole
Historisk set er logerne officielt blevet benævnt: "De lukkede stole". I folkemunde gik de også lidt kækt under navnet ”fugleburene”. 

Betaling
Tidligere blev der holdt auktion over de særlige kirkestole, der således blev udlejet til folk, der havde midlerne. Andre mindrebemidlede måtte tage til takke med at stå op eller sidde bagest i kirken. Det var hovedsageligt garnisonens folk, der lejede dem.

Stole og lukkede stole var en god indtægtskilde for kirken, men efter branden i 1955 nedlagde man de såkaldte fuglebure, da man bl.a. havde store problemer med at få inddrevet betaling for dem.

"Kommandantloge"
I dag er der derfor kun bevaret det østre logerum, der er forbeholdt den til enhver tid siddende garnisonskommandant. Deraf navnet "Kommandantloge".

Kongelig loge
Ifm. kirkens jubilæum i juni 2018 blev komandantlogen også benyttet af H.M. Dronning Margrethe og ved den officielle flagdag for danske soldater og veteraner d. 5. september 2018 blev kommandantlogen benyttet af H.K.H. Prins Joachim og H.K.H. prinssese Marie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Ole Dyrn
Oberstløjtnant, historisk konsulent.