Valentin Johansen Bonifacius (1760-1764)

Valentin Johansen Bonifacius (1760-1764)

Han stammer fra Brodersby i Slesvig, hvor han blev født 3. februar 1697 som søn af gæstgiver Jens Christian Bonifacius og hustru Margrethe Magdalene Bondi. Han blev student i 1719 og cand.theol. fra Københavns Universitet i 1725.

8. august 1733 blev han sognekapellan i Michaelis Sogn og sognepræst i Erritsø Sogn.
Og han tiltrådte embedet som sognepræst i Michaelis Sogn den 7. marts 1760, i en alder af 66 år. Så Valentin nåede altså både at være kapellan og sognepræst i Sct. Michaelis Kirke.

Han efterfulgte Henrik Ludvigsen Pontoppidan, som via biskop Hans Adolph Brodersen udvirkede, at Bonifacius fik embedet uagtet hans høje alder. Der var ganske givet tale om nepotisme fra Pontoppidans side, da Bonifacius var gift med Pontoppidans niece, Birgitte Marie Florusdatter Friis, født ca. 1710, død 19. juni 1781. Hun var datter af Kommandør Florus Friis og hustru Barbara Ludvigsdatter Pontoppidan, der var Henrik Ludvigsen Pontoppidans søster.
De blev gift 9. november 1734. Ægteskabet forblev barnløst.