Bent Østergaard (1987-2002)

Bent Østergaard (1987-2002)

Baggrund
Født d. 4. juni 1933 i Fly Sogn, Viborg Amt. Søn af gårdejer Niels Jakobsen Østergaard og hustru Ane Petra Madsen.

Uddannelse
- Elev på Haslev Højskole 1951-1952 og på Haslev udvidede Højskole 1954-1955.
- Uddannelse i teologi for lægfolk 1973-1976, og kursus i kirkehistorie 1976-1977.
- 1977 teologisk kandidat fra Aarhus Universitet.

Soldaterhjemsbestyrer
1955-1957: Jægersprislejren.
1957-1963: Sandholmslejren (15.3. 1957 til 1.10. 1963).

Embeder/stillinger
- 1963-1972: Rejsesekretær for KFUM`s Soldatermission, hvor han rejste rundt i hele Danmark og orienterede om KFUM Soldatermissions arbejde ved de mange soldatervennekredse.
- Kordegn ved Hobro Kirke 1. januar 1972.
- Residerende kapellan ved Hobro Kirke 1. oktober 1977, ordineret. 5. oktober 1977.
- Sognepræst ved Hobro kirke 1. februar 1981-1987.
- Sogne- og garnisonspræst ved Sct. Michaelis Kirke 17. oktober 1987-2002.

Tillidsposter
- Fra 1974 til 1986 medlem af skolenævnet på Nordre Skole i Hobro, de første 10 år som formand.
- 1989 til 1995 formand for Soldaternes Venner og medlem af Landsudvalget for KFUM´s Soldatermission.
- 1996 til 2002 formand for Indenlandsk Sømandsmission.
- 1955-1971 medarbejder ved KFUM´s Soldatermission.
- 1989-1999 formand for Fredericia Sømandshjem.

Ægteskab
Gift 24. september 1955 i Thise med Marie, født 22. januar 1933 i Thise Sogn, Viborg Amt.

Børn
1. Ingelise Lovmand (22/8 1957)
2. Elsebeth Ø. Kjeldgaard (29/7 1959)
3. Solveig Østergaard (11/11 1962)
4. Marianne Schuster (23/1 1964)
5. Niels Christian Østergaard (29/12 1968).

Bent Østergaards præstegerning
Bent og Marie Østergaard var et præstepar, der var gjort af et helt specielt stof. De havde i alt, hvad de foretog sig altid Jesus Kristus som vejviser. Deres uegennyttige indsats for kirken, menigheden, Sct. Nicolaj Tjeneste, Kirkens Korshær og ikke mindst Soldater- og sømandsmissionen var enestående.

Deres hjem stod også altid til rådighed, dag og nat, hvis man havde behov for en snak eller blot komme og sidde stille over en kop kaffe - og det gjaldt for alle. Deres næstekærlighed og utrættelige indsats for at viderebringe Guds ord var enestående og givende.

Bent Østergaard har også som feltpræst og garnisonspræst ydet en bemærkelsesværdig indsats, dels for forsvarets myndigheder og enheder i Fæstningsbyen, dels for stedse at fremme de bedste relationer mellem den civile del af samfundet og dets forsvar.

General H.G.G. Grüner udtalte i forbindelse med Bent Østergaards benådning med Ridderkorset:
”Hr. Bent Østergaard står for mig som en i særlig grad beundringsværdig dansk mand, der på forbilledlig vis kombinerer en nutidig evne og indstilling til sit arbejde, herunder samfundsforholdene i vort land med en bredere og dybere national og historisk forståelse for Sønderjyllands og Fredericias betydning i denne sammenhæng.”

I samme anledning udtalte garnisonskommandanten oberst Sven Erik Plum:
”Telegrafregimentet og Fredericia Garnison har gennem en årrække haft et tæt samarbejde med Bent Østergaard, der gennem et stort, selvopofrende engagement i afgørende grad har bidraget til at videreføre og udbygge et mere end 300 årigt samarbejde mellem garnisonen og garnisonskirken. Der er tale om et historisk og meget traditionsrigt samarbejde, men uden Bent Østergaards engagerede indsats havde det næppe kunnet fastholdes i det nuværende omfang.”

Om det at være præst, har Bent Østergaard udtalt, at det er den skønneste og rigeste stilling, man kan have.

Bent Østergaard og undertegnede
Undertegnede, Ole Dyrn, der i Bent Østergaards virke ved garnisonskirken, var stabs- og souschef ved garnisonen, var tillige næstformand i menighedsrådet i hele perioden, hvor jeg også virkede som kirkeværge.
Jeg fik her et meget rigt samarbejde med præsteparret, hvor vi bl.a. udført frivilligt, socialt arbejde, herunder ikke mindst koordinering og systematisering af diverse sociale ydelser i samarbejde med bl.a. kommunen og sociale og humanitære hjælpeorganisationer (LIONS CLUB mv.).

Grev Ingolf og grevinde Sussie
Greveparret har en særlig tilknytning til Sct. Michaelis Kirke, hvor deres våbenskjold er placeret i kommandantlogen (link).
Det viste sig, at Ingolf og jeg havde kendt Bent og Marie siden 1962, men det var først da vi en dag kom til at tale om vores fortid, det gik op for os, at det venlige soldaterhjemslederpar vi mødte under vores tid i Sandholmlejren var Bent og Marie.
Vi fik et meget rigt samarbejde med greveparret, der i flere tilfælde stillede deres gods, Egeland, til rådighed for menighedsudflugter mm, hvor greven selv var rundviser. 

Bent Østergaards sygdom
Bent Østergaard blev diagnosticeret med lungekræft i 1996, hvor han fik fjernet sin højre lunge. Han gav dog aldrig op, men fortsatte med stor ildhu sin gerning, støttet af sin forgænger pastor Erik Storebjerg (Se denne) link

Pastor emeritus
Da Bent Østergaard som 68-årig gik på pension 31. januar 2002, flyttede han til Herning.
Her fortsatte han med at træde til i forbindelse med afløsning og som konfirmandunderviser, foruden at han tog ud som foredragsholder. Blandt andet vikarierede han som præst i Tjørring, Vildbjerg, Nøvling, Aulum, Sahl, Lind, Ørnhøj, Vinderup og i Sct. Johannes Kirke i Herning. Han har holdt gudstjenester og møder for soldatermissionen og i provstiet, og han fortsatte sit mødeprogram, indtil det sidste.

Ordener
Bent Østergaard modtog i marts 2002 Ridderkorset af Dannebrogsordenen.

Død
Bent Østergaard måtte efter flere år opgive kampen mod kræften og sov stille ind søndag 22. februar på sygehuset i Herning, i en alder af 75 år.

   De næste begivenheder

   Garnisons tjenester