Laurits Hasse (1787-1818)

Laurits Hasse (1787-1818)

Baggrund
Født 20. februar 1737 i Skive som søn af sognepræst ved Viborg Domkirke Jacob Lauritsen Hasse (1694-1765) og hustru Maria Hansdatter Lessow af Lerup-Tranum (1699-1752).

Student Viborg 1754; baccalaureus (bachelor) 12. juli 1755 og cand.theol. 28. marts 1757 med andenkarakter (haud illaud).
- Blev hører i Viborg 1760 og magister 10. august 1773.
- Sognepræst over Grinderslev-Grønning, Viborg Amt, 11. december 1776,
   ordineret 19. marts 1777.
- Provst over Harre og Nørre Herreder i Salling 1781.
- Sognepræst Fredericia Michaelis-Erritsø Sogne 13. april 1787.
- Provst over Elbo Herred 1796-1803. Jubellærer (50 års jubilar).

Afskediges 4. marts 1818 i en alder af 81 år.
 
Civilstand
Han blev gift den 10. juni 1772 i Viborg Domkirke med Charlotte Amalie Mangor, født 20. juni 1752 i Gentofte, Københavns Amt, død 3. januar 1822 i Fredericia. Forældre: Sognepræst i Gentofte-Kongens Lyngby Christian Siegfred Mangor (1701-1758) og 2o hustru Anna Gertrud Christiansdatter Wienecken (1715-1779).

Børn: 3 sønner, 5 døtre, hvoriblandt:
1) Jacob Sigfred Hasse, født 17. juni 1773 i Viborg Domsogn. exam.jur. 1798, senere skæbne ukendt, men formentlig død før moderen, da han ikke nævnes i skiftet efter hende i 1822.
2) Marie Bolette Hasse, født ca. 1781.
3) Ane Gertrud Hasse, født ca. 1789.
4) Cathrine Elisabeth Hasse, født ca. 1791.
5) Peter Andreas Hasse, født ca. 1793.

Ved folketællingen 1. februar 1801 bor Laurits Hasse i Norgesgade nr. 572 (p. 131). Foruden ham selv og hans hustru består husstanden af ovenstående børn nr. 2-5, samt pastor Hasses ugifte 62-årige søster Cathrine, som får ophold, samt fru Hasses 50-årige bror Christopher Herholdt Mangor, enkemand efter 1. ægteskab og forhen bogtrykker i Viborg. Endvidere er der to tjenestepiger.

Forligskommissær.
Laurits Hasse var i 16 år medlem af forligskommissionen i Fredericia. Han karakteriseres i øvrigt som utrættelig og virksom og besad færdighed i morende og nyttige håndarbejder.

Dør 5. april 1821 i Fredericia.

Udgivelser:
I 1796 udgav han den oplysende bog "Anviisning for Ungdommen og Almuesmanden til Breve, Obligationer, Skiøder, Kiøbe-Kontrakter, Regninger, m.v. samt de første Grunde til Tegning", trykt hos Johan Frederik Schultz i København (1 ekspl. Opbevaret ved Lokalhistorisk Arkiv, 2002/124).

Kilder:
Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn
www.fredericiashistorie.dk (Erik F. Rønnebech)

   Parforhold arrangementer