Oberstløjtnant kammerherre Ernst Goothold Emil Bodenhoff

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberstløjtnant kammerherre Ernst Goothold Emil Bodenhoff
* 16. marts 1852
† 1. februar 1934

Baggrund
Ernst Goothold Emil Bodenhoff blev født 16. marts 1852 i Jønneval, Norge som søn af forstinspektør Frants Emil Bodenhoff (*19. juni 1818 †13. januar 1897) og Elise Louise Dorothea Müller (*9. januar 1821 †13. september 1901.)

Ægteskab
Ægtede 26. januar 1883 Mathilde Emma Camilla Mønster (*25. august 1862 †?), datter af vinhandler C.H. Mønster og Albertine Louise Waagepetersen (†1888).

Børn
Emil Harald Max Ferdinand Ernst Bodenhoff (*10. december 1884 †?)
Max Bodenhoff (*21. februar 1887 †26. november 1954).
Willie Bodenhoff (*20. juni 1893 †?).

Karriere
1871 rekrut ved 16. Bataillon i Odense.
1872 gennemgik Officersskolens yngste klasse.
30. juli 1873 udnævnt til sekondløjtnant ved 20. Bataillon i Aarhus.
1. maj 1876 udnævnt til premiereløjtnant efter gennemgang af Officersskolens ældste klasse og fik fortsat tjeneste ved 20. Bataillon.
1879 adjudant ved 20. Bataillon.
1. november 1880 tjeneste ved Den Kgl. Livgarde.
16. april 1881 kammerjunker.
17. marts 1887 tjeneste ved 21. Bataillon.
26. juni 1887 udnævnt til kaptajn og chef for 21. Bataillons 3. Kompagni i Kastellet.
3. oktober 1890 tjeneste ved Den Kgl. Livgarde som kompagnichef.
25. februar 1901 udnævnt til oberstløjtnant og chef for 12. Bataillon i Fredericia.
Med 12. Bataillon deltog Bodenhoff i de store kantonnementsøvelser i 1903 på Sjælland, hvor bataillonen fik det ærefulde hverv at afgive vagt til Kronprinsen (senere Frederik VIII) i Ringsted og som følge deraf fik anvist kvarter i byen.

Tiden i Fredericia
Bodenhoff var meget glad for sin tjeneste i Fredericia, hvor hans undergivne, såvel menige som befalingsmænd, nød ”højagtelse og hengivenhed” for hans omsorgsfulde, dygtige noble kommandoføring. Bodenhoff var meget stol af sin 12. Bataillon. Forholdet mellem borger og garnisonen i Fredericia var særdeles godt og sammenholdet i officerskorpset forbilledligt. Det var derfor med blandede følelser Bodenhoff måtte afgive kommandoen og fra den 14. december 1903 tiltræde som chef for 15. Bataillon i København.
1905 måtte Bodenhoff på grund af svagelighed ansøge om afsked, hvilket blev imødekommet 10. august 1905.
Her skal bemærkes, at da han havde indgivet sin afskedsansøgning blev han først af sin regimentschef, dernæst af sin brigadechef, generalmajor Lütken, forsøgt overtalt til at trække ansøgningen tilbage. Senere indkaldte Krigministeriet ham for at overtale ham til at blive, med løfte om et års orlov i håb om, at hans helbred bedredes. Selv kongen (Christian IX) forsøgte at få ham til at blive. Bodenhoff afslog imidlertid alle forslag og opfordringer, da han ikke var sikker på at kunne udføre sin gerning på fyldestgørende måde.

Ordener/Ærestitler
Ridder af Dannebrogordenen.
Dannebrogsmand.
Kammerherre.
Ridder af Sankt Stanislaus Ordenen.
Kommandør af Sankt Stanislaus Ordenen.
Ridder af den Portugisiske Kristusorden.
Kommandør af Sankt Anna Ordenen.
Officer af den siamesiske Kroneorden.
Officer af den græske Frelserorden.

Udgivelser
Mellem Venner og Fjender, 1897.
En hverdagshistorie fra 1849, 1898.
Mellem Heltegrave, fra Dannevirke til Als, 1905.
Da Danmark var i Vaande, 1909.
Et lykkeligt Hjem, 1909.
Minderige Egne, 1910.
Svundne Tider. Generalmajor v. Müllers efterladte papirer, 1912.
Hofliv under trende Konger.
 Uddrag af generalmajor Fred. Gotthold v. Müllers efterladte papirer, 1913.
Kongesorger, 1913.
Den gamle General, 1914.
Lyse Minder, 1915.
Dømt til Døden, 1917.

Død
Oberstløjtnant kammerherre Ernst Goothold Emil Bodenhoff døde 1. februar 1934 i Tyringe, Sverige, og er begravet på Søllerød Kirkegård.