Generalmajor Christian Frederik Frands Elias Tuxen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Generalmajor Christian Frederik Frands Elias Tuxen
* 14. februar 1837
† 23. februar 1903

Baggrund
Christian Frederik Frands Elias Tuxen blev født den 14. februar 1837 som søn af major i infanteriet, Christian Friderich August Tuxen (*12. oktober 1797 †27. november 1850) og Frederikke Elisabeth, født Sommer (1803-1847).

Ægteskab
Indgik ægteskab den 16. december 1863 med Johanne Maria Clemtine Lassen (*3. august 1842 †24. oktober 1911), datter af købmand og formand for borgerrepræsentationen i Ringsted, Jens Holger Ferdinand Lassen (1809-1877) og Else Birgithe Sophie Ulyima-Henriksen (1819-1882).

Børn
1. Elisabeth Caroline Medea Tuxen (*21. september 1868 †4. maj 1917).
2. Axel August Tuxen (*5. april 1872 †1. november 1946).
3. Camilla Medea Tuxen (*26. august 1874 †24. april 1963).
4. Kaj Tuxen (*15. maj 1877 †31. oktober 1918).
5. Gerda Helene Tuxen (*9. december 1879 †28. februar 1963).
6. Johanne Marie Tuxen (24. december 1880 †1950?).

Karriere
1853 landkadet.
1855 udnævnt til sekondløjtnant.
1854 tjeneste ved 10. Bataljon.
1857 tjeneste ved Den kongelige militære Højskole.
1861-1863 gennemgik generalstabsuddannelsen på Den kongelige militære Højskole.

2. Slesvigske Krig (1864)
1863 ved Hærens mobilisering blev Tuxen adjudant ved 2. Infanteribrigade og deltog i kampene ved Mysunde, og ved Dybbølstillingens forsvar, samt forsvaret af Als.

Efter krigen
Efter krigen fortsat tjeneste som brigadeadjudant indtil han ved implementeringen af Hærloven af 1867 blev udnævnt til premiereløjtnant med tjeneste i Generalstaben.
1873 tjeneste ved 1. Bataljon.
1875 udnænvt til kaptajn og kompagnichef ved 18. Bataljon.
1878 tjeneste ved Generalstaben i taktisk afdeling.
1880 lærer i krigskunst og krigshistorie ved Hærens Officersskoles næstældste klasse.
1882 ansat ved Krigsministeriet., hvor han viste sig at være ”i besiddelse af en ikke ringe stilistisk evne”, hvorfor krigsministeren, J.J. Bahnson, overdrog ham at belyse forskellige militære spørgsmål i dagspressen m.fl.

1886 udnævnt til oberstløjtnant og chef for 2. Bataljon .
1889 chef for Generalstabens taktiske afdeling.
1893-1894 tjenesterejse til udlandet.

1897 udnævnt til oberst ved 1. Generalkommando og 23. april udnævnt til krigsminister i ministeriet H.E. Hørring.
Det var en vanskelig stilling, navnlig efter at regeringen i sommeren 1898 havde anset det for nødvendigt uden forud indhentet samtykke af Rigsdagen at anvende ca. ½ mio. kr. til forstærkning af Københavns Søbefæstning. Den modstand, som regeringen, og ikke mindst krigsministeren, derefter mødte i Folketinget, gav sig følelig til kende ved behandlingen af enhver sag af militær betydning og satte særlig sit spor i det militære budget, der blev betydelig reduceret. Dette påvirkede ganske naturlig stemningen i Hæren, og efter et par år trak Tuxen sig derfor tilbage den 2. august 1899.

1899 efter en kort tid uden for nummer udnævnt til chef for 8. Regiment.
1900 udnævnt til generalmajor og chef for 1. Sjællandske Brigade.

Ordener
Fortjenstmedaljen i guld.
Kommandør af Dannebrogordenen 1. og 2. grad.
Dannebrogsmand.

Udgivelser
1880: Krigskunstens Udvikling.
1882: Danmarks Militærgeografi.
1884: Strategiens Grundsætninger og de forenede Vaabenarters Taktik.
1885: Enkelte Vaabenarters Taktik.
1888: Krigen 1848-50.
1891: Krigen 1864.
Mange artikler i bl.a. Militært Tidsskrift.

Død
Generalmajor Christian Frederik Frands Elias Tuxen dør 23. Februar 1903 på Frederiksberg. Begravet på Solbjerg Parkkirkegård, Frederiksberg.