Oberst Carl Engholm

Af Ole Dyrn
Oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberst Carl Engholm
* 13. august 1913
† 25. august 2003

Baggrund
Søn af en civilingeniør, Hellerup.
Holdt sit privatliv tæt til kroppen, så mere vides ikke.

Karriere
Meldte sig til Fremmedlegionen som 17-årig. Han løj sig ældre, end han var og fik en 5 års kontrakt. Man opdagede dog efter 9 måneder, at han havde løjet om sin alder. Han fik nu valget da han nu var fyldt 18 år, at han kunne fortsætte eller blive afskediget. Han valgte det sidste og vendte hjem for at tage studentereksamen. Den fik han fra Gl. Hellerup Gymnasium i 1932. Samme år indkaldt som rekrut til Odense. Han gennemgik den obligatoriske uddannelse for at blive officer og udnævntes til løjtnant med tjeneste ved 7. Regiment i Fredericia i 1937.

Han forrettede under 2. Verdenskrig tjeneste generalstabens efterretningssektion. Han blev anholdt og arresteret af tyskerne og indsat i koncentrationslejren Neuengamme.
1945-1946 var han forbindelsesofficer til de britiske styrker i Holsten og i perioden 1951-1952 militærobservatør i Indien og Pakistan.
1954 udnævnt til oberstløjtnant og chef for 1. Bataljon / 6. regiment.
1956 udsendt til Ægypten som chef for verdens første FN-enhed, der var en kombineret dansk-norsk styrke, hvor de danske kom fra 7. Regiment her i Fredericia. I styrken indgik major Axel Boisen , der på dette tidspunkt var premiereløjtnant og den første, der satte fod på ægyptisk jord.

Endvidere indgik værnepligtig sergent P.B. Krogh, i dag pensioneret oberst og tidligere chef for Jyske Dragonregiment i Holstebro. En anden kendt her fra Fredericia var tidligere by- og amtsrådsmedlem, Benny Lauridsen. De tre nævnte indgik i kompagni Hoppe, opkaldt efter kompagnichefen, Jørgen Hoppe.
1957 blev Engholm stabschef ved 3. Division.
1961 udnævnt til oberst. Gennemgik Nato Defence College og blev i 1962 chef for efterretningssektionen ved NATO´s nordregion, Allied Forces Northern Europe (AFNORTH) Kolsås, Norge.
1964-1966 Chef for Kongens Fodregiment og 3. Jyske Brigade.
Han fortsatte som chef for Kongens Jyske Fodregiment i perioden 1966-1968, efter Kongens Fodregiment skiftede navn til Kongens Jyske Fodregiment.
Efter tjeneste som senior officer ved Enhedskommandoen Karup blev han i 1974 pensioneret.

Særlige tillidsposter
Præsident for de Nordiske FN Veteranforeninger.
Præsident for Viborg Rotary Klub.
Medlem af præsidierne for Frøslevlejrens Venner, FN Museet, og de Blå Baretter.
Formand for Le Souvenir Français` Danske Komité i Viborg.

Udmærkelser/ordener
Kommandør af Dannebrogsordenen.
Kommandør af den græske Phønix Orden.
Flere FN medaljer, Nordic Blue Berets´ fortjenstmedalje, Fredsprismedaljen m.fl.

Udgivelser
Danske Kongeslægter i det 8. & 9. Århundrede.
Fremmedlegionær og dansk oberst.
Oberst Carl Engholms erindringer i krig og fred 1913-1979.

Død
Død 25. august 2003.