Alterparti i Sct. Michaelis Kirke

Kirkens kor 

Alterpartiet har fået det udseende, som det fremstår med for den besøgende i dag, gennem gradvise ændringer, der er gennemført  i perioden 1810-1995 dog fik kirken sit nuværende alterbord og knæfald ved en meget gennemgribene renovering i 2018 ifm. kirkens 350 års jubilæum.


Svend Havsteen-Mikkelsen har malet alterbilledet over temaet korsfæstelsen. Billedet er malet i 1994. Den flotte orange baggrundsfarve giver dog stærke antydninger af solopgang og opstandelse. Døden får så at sige ikke det sidste ord!
Over alterbilledet er anført indskriften: "Gud er kierlighed", der på mirakuløs vis var ubeskadiget under kirkens brand i 1955. En af redningsarbejderne har skrevet:Da redningsmandskabet kom ind i kirken efter branden, mødte de et sørgeligt syn: Hele kirkerummet var ødelagt. Men ud over ødelæggelserne lyste guldbogstaverne fra et så godt som ubeskadiget alterparti: "Gud er kierlighed". Det var en stærk oplevelse!

Det tidligere alterbillede
Det tidligere alterbillede er ophængt på kirkens sydvæg. På imponerende vis blev maleriet reddet under kirkens brand i 1955 af Arkitekt Knud Billund og nogle soldater, der med livet som indsats kravlede hen over de brændende bjælker inde i kirken og fik altertavlen reddet.
Maleriet er fra 1854, olie på lærred, og viser ”Forkyndelsen for Hyrderne. Ved maleriets anskaffelse kaldtes det ”Et natstykke forestillende englenes forkyndelse for hyrderne.” Kunstner ukendt.

Kirkens gamle alterbillede


På korets sydvæg hænger endvidere en regimentstavle over Kongens Jyske Fodregiment, som indtil 1990 havde kirken som garnisonskirke.

Regimentstavle 

I korets nordlige side er der ophængt tre epitafier, der er de sidste rester af de mange gravminder, der tidligere var i kirken.