Karen Marie Dalgaard Tikjøb (1990-1995)

Karen Marie Dalgaard Tikjøb (1990-1995)

Døvepræst Karen Marie Dalgaard Tikjøb er født 14. november 1948 i Houe Sogn ved Lemvig.

Uddannelse
- 1970 student fra Rønde Kursus.
- 1978 cand.theol. fra Aarhus Universitet.
- 1990 eksamineret MHS-tolk for døvblevne.

Stillinger/embeder
- Fra 1978 til 1980: Faglærer ved Redsted skole på Mors.
- 1980 til 1989 hjælpepræst i Jelling og  Bredsten.
- 1990-1995 hjælpepræst i Sankt Michaelis Sogn, Fredericia, samtidig med, at hun varetog hvervet som kontaktpræst for hørehæmmede i Fredericia Provsti.
- Hjælpepræst i Hover Sogn, Vejle.
- Sygehuspræst på Vejle Sygehus.
- 1996 til 1997 konstitueret døvepræst for Sydjylland-Fyn.
- 1997 døvepræst i Sydjylland-Fyn.

Gift
1974 med døvepræst Terkel Tikjøb.
Parret har to børn.

   Parforhold arrangementer