Krucifiks af Astrid Noack

Krucifikset, Kristus på korset

På kirkens sydvæg hænger billedskærer og billedhugger Astrid Noacks (1888-1954) krucifiks, Kristus på korset.

Krucifikset er et nationalt klenodie, der står i en fin symbolsk kontrast til Sven Havsteen-Mikkelsens (1919-1999) altertavle, der viser den lidende Kristus, hvor Astrid Noacks krucifiks viser den sejrende Kristus.

Der er tale om en billedskæring i eg med en højde på ca. 180 cm.

Krucifikset er (som Astrid Noacks andre religiøse billedskæringer) en parafrase over et gotisk krucifiks, lidt groft og stift, men med sans for helhed og proportioner.

Krucifikset blev anskaffet i 1918, da Astrid Noacks søster, der var lærer i Fredericia, opfordrede menighedsrådet ved Sct. Michaelis Kirke, til at købe værket for at støtte sin nystartede søsters karriere.

Skrevet af oberstløjtnant og historisk konsulent Ole Dyrn.

   De næste begivenheder