Generalmajor Johan Peter von Ingenhaven (Ingenhaeff)

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Generalmajor Johan Peter von Ingenhaven (Ingenhaeff)
* 3. november 1664
† 8. februar 1717

Baggrund
Født d. 3. november 1664.
Tilhørte den Westfalske adelsslægt, der kom til Danmark via Livland (i dag delt mellem Letland og Estland).

Ægteskab og familie
Han var gift med Øllegaard Rantzau, datter af oberst Christopher Frederik Rantzau. De fik tre børn:
- Christopher Frederik 1. Ingenhaeff, der døde 1781 som kommandant i Fredericia
- Samt to døtre, hvoraf den ene var gift med feltmarskal Michael Numsen og den anden med generalmajor Niels Rosenkrantz Schack til Sneumgård ved Ribe, hvor Øllegaard tog ophold efter sin mands død i 1717 og tog sig af sin forældreløse dattersøn, den senere statsminister Joachim Otto Schack-Rathlou.
Hun døde 2.januar 1759.

Karriere
Han trådte 1683 i dansk tjeneste som premierløjtnant ved ved oberst Hartvig Passows Infanteriregiment og ved dettes opløsning året efter indtrådte han i Livgarden til Fods som sekundløjtnant.
I 1686 udnævnt til premierløjtnant ved den Gardebataljon, der kæmpede 1689-1697 i Irland og Flandern.
Udnævntes til kaptajn i 1692 og til major i 1695.

D. 6. juni 1710 blev han udnævnt til brigadér og chef for Jydke Geworbne Infanteriregiment og udnævntes d. 17. april 1711 til generalmajor og hans regiment blev indsat som pestkordon (”beskyttelsesmur” mod pesten) omkring  Helsingør.

Ingenhaven beordredes d. 25. juli 1711 til Nordtyskland for at deltage i krigen der (Store Nordiske Krig), mens hans regiment under kommando af oberstløjtnant Moltke forblev i Helsingør og fortsatte pestposteringen.

I 1712 blev han beordret tilbage til Danmark, hvor han i det pestbefængte København blev kommandanten generalmajor Cormaillons næstkommanderende.

I 1715 blev han med sit regiment befalet til Nordtyskland til de fortsatte kampe, hvor regimentet udmærkede sig ved  Stralsund, Wismar og ikke mindst på Rügen, hvor regimentet afviste Karl XII heltmodige angreb på Strezow skansen.
Regimentet befaledes tilbage til Sjælland i 1717, hvor der påtænktes en landgang i Skåne. Om denne forlægning til Sjælland udtalte generaladjudant Poul Vendelbo Løvenørn, der ledede forlægningen (transporten), at han aldrig havde set et regiment med så mange kvinder og så stort trods. Men Ingenhaven døde i februar 1717 og nåede ikke at opleve regimentets tilbagevenden.

Død
Johan Peter von Ingenhaven døde d. 8. februar 1717. Begravet Egtved Kirke, ved Kolding.