Generalmajor Rudolf Reinhard von Biegen

Af Ole Dyn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Generalmajor Rudolf Reinhard von Biegen

Indledende bemærkning
Det er relativt få oplysninger vi har om Biegen.

Han var oberstløjtnant i 1703 ved Bataillon Oldenburg.
1710-1719 chef for Prins Christians/Kronprinsens Regiment.

Ægteskab
Frederikke Amalie Fehringsschild.

Børn
Maria Helene Biegen (*9. oktober 1701 †24. januar 1774). Gift med Christian Eberhard Detlef von Oetken (ca. 1691 – 24. januar 1754) var en dansk-norsk ingeniørofficer og militær arkitekt.

Store Nordiske Krig (1700-1721)
Biegen var chef for Prins Christians (Kronprinsens Regiment under halvdelen af Store Nordiske krig (1710-1719).
Den danske Hær rømmede efter nogle Dages Forløb Skåne og blev overført til Sjælland. Her blev Regimentet igen sat i komplet Stand og fik en ny chef, oberst Rudolf  Bigen, en tysker, der dog i mange år havde været i dansk tjeneste. De store Tab, som Regimentet havde lidt i Slaget ved Helsingborg, blev meget hurtig erstattede, thi allerede i Juli, altsaa kun fire Maaneder efter, kunde Regimentets nye Chef skrive til Overgeneralen, at nu var Regimentet fuldstændig marchefærdigt; kun var der ingen Penge at faa til Vaaben og Mundering.
Ref.: 12. Bataillons Historie, Hector Boeck.