Generalmajor Johan von Neckelmann

Generalmajor Johan von Neckelmann
* 21. marts 1731
† 7. december 1810

Baggrund
Johann von Neckelmann er født 21. marts 1731 i Mittelsbüren ved Bremen. Søn af pastor Martin Neckelmann og Anna Hollen.

Ægteskab
1. ægteskab 1766 med Frederica Gabriela Wedderkop (*1747 †1789 i Fredericia). Ægteparret fik sønnen Ludvig Conrad Neckelmann (* 28. maj 1784 †17. Maj 1865).
2. ægteskab med Anna Catharina Thamsen (*1751 †1820). Ægteparret fik sønnen Johan Frederik Neckelmann (*1779 †1853).

Om han har fået et ”uægte” barn med Anna Catharina medens han var gift med Frederikke, skal vi lade være usagt, da vi ikke kan finde yderligere oplysninger end de her anførte. Det er jo hellere ikke en kerneoplysning om Neckelmann selvom det selvfølgelig kan sige lidt om hans moral.

Karriere
Johan var oprindelig bestemt til at blive teolog og kom på latinskolen i Bremen. Han store interesse for krigskunsten vandt, da han efter at være blevet forældreløs mod sin formynders vilje til Holland, hvor det lykkedes ham at at blive optaget i hæren som kadet i en alder af bare 14 år. Han avancerede hurtigt til underofficer og var med i den Østrigske Arvefølgekrig.

Herefter blev han som det hed ”ved hjælp af formående forbindelser” ansat som underofficer ved Livgarden til Fods.

I 1752 blev han sekondløjtnant ved Slesvigske Geworbne Infanteriregiment, hvor han 13. august 1754 blev udnævnt til premierløjtnant. På dette tidspunkt rasede den preussiske 7 års krig (1756-1763) og hans regiment lå i Glückstadt.

21. juni 1558 blev han generaladjudantløjtnant for chefen for Slesvigske Infanteriregiment, generalløjtnant Friederich Christian, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg, far til prins August.

Neckelmann kendte derfor prinsen godt, da denne blev chef for Jydske Infanteriregiment . Neckelmann avancerede hurtigt til major og blev trods den store aldersforskel, en af prinsens nære venner. Et venskab, der varede livet ud.

1789 oberstløjtnant.
1802 udnævnt til generalmajor og chef for Fyenske Infanteri-Regiment i Fredericia i 1803.
Han blev afskediget med pension 9. januar 1807.

Neckelmann var en meget vellidt og human chef, omend han krævede streng disciplin. Således modtog han, da regimentet 1803 skulle forlade Kiel, en skrivelse fra byens magistrat, der udtalte sin påskønnelse for den orden, disciplin og eksemplariske optræden, som regimentets soldater og befalingsmænd havde udvist under opholdet i byen.

Han var dansksindet, frisindet og ofrede alt for sit fædreland. Adskillige franske adelige emigranter fik i deres nød tjeneste som menige ved hans regiment, og flere af dem blev endda indbudt til hans bord, hvilket på dette tidspunkt var noget ganske uhørt.

Også i kirkelig henseende var han meget tolerant og omgikkes alle præster i Fredericia på samme måde, uanset deres trosretning.

Død
Generalmajor Johan von Neckelmand døde 7. december 1810 i Haderslev.

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent