Sct. Michael seglet

Navnets betydning og kirkens logo

Kirkens logo blev afsløret den 1 november 2004 som en del af menighedsrådets arbejde med visioner for Sct. Michaelis Kirke.

Logoet har form af et laksegl, men er holdt i mere nutidige streger for at rumme både nutid og tradition. Logoet er fremstillet af grafisk designer Ludvig Storm, Middelfart.

 

Mikaels kamp med dragen

Logoet illustrerer det sted i Johannes' Åbenbaring, som Sct. Michaelis Kirke er opkaldt efter, nemlig kap. 12 vers 7-9 om Mikaels kamp med dragen:

»Og der blev krig i himlen. Mikael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden – styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den.«

Som logoet er fremstillet, rummer det rige muligheder for tolkninger

- Michael er en englevinge, men kan også minde om en gennemboret hånd, idet dragekampen og sejren over Djævelen dybest set er resultatet af Jesu død på korset, hvilket også antydes i de efterfølgende vers i Johannes' Åbenbaring.

- Djævelen fremstilles som en slange (med dragehale). Hermed antydes, at dragen i Johannes' Åbenbaring kap. 12 er identisk med den slange, som i Første Mosebog kap. 3 fik Eva til at spise af den forbudne frugt og dermed udløste syndefaldet. Logoet kan minde om, at djævle-trumfen på syndefaldets dag er vendt til nederlag. Slangen er besejret.

- Logoet er rødt - det er segllakkens farve - og modsvares på i kirkens design-linie med en lyseblå og rød streg. Begge farver præger også kirkerummet i Sct. Michaelis Kirke, hvor de røde bænke har blodets farve, og knæfaldet har den blå kongefarve. Måske kan det minde om, at den frihed og frelse, der prædikes om i kirken, er beseglet af kongernes konge med Jesu blod!

Motivet med Mikael og dragen er som guldbelagt udskæring på de kirkebænke, der stod i kirkerummet frem til august 2017, hvor kirken blev renoveret. De fleste bænke blev solgt, men der står stadig nogle i kirkens øverste loge.