Nicolai Wichmann (1693-1707)

Nicolai Wichmann (1693-1707)

Kaldet til embedet som sognepræst d. 6. august 1693, hvor han virkede indtil sin død d. 28. april 1707.

Civilstand:

Gift med Cirsovius` datter, Magdalene Immanuelsdatter Cirsovius, født 1672 i Fredericia Tyske Sogn, begravet 13. december 1740.

Børn: 5 sønner og 3 døtre, nemlig:
1) Formentlig en søn, født i de første år Nicolai Wichmann førte kirkebog, da skriften (i hvert fald i xerokopi) er umulig at læse)
2) Nicolaus, født 6. døbt 8. februar 1696
3) Emanuel, født 19. døbt 21. februar 1697
4) Magdalene Dorothea, født 28., døbt 31. marts 1698
5) Elisabeth Sophia, døbt 27. maj 1699
6) Friderich, 31. august 1700
7) Christiana, født 25. døbt 29. december 1701, død november 1757 (iflg. præstens anmærkning i kirkebogen hans syvende barn)
8) David, døbt 11. juni 1703

Kirkebog

Nicolai Wichmann påbegyndte den ældste bevarede ministerialbog over døbte i Michaelis Sogn i februar 1694, en høj smal bog (ca. 31,5 x 9,5 cm) ført på tysk; på de første to folier er skriften meget afbleget, nærmest ulæselig (i hvert fald på fotokopi); og dens første små 20 folier er kantlamineret, så brugen er ikke uden problemer.

Sognegrænse

Ved reskript af 4. december 1700 fastlagdes den geografiske grænse mellem Fredericias to sogne, så at grænsen fulgte Danmarksgade fra Prinsens Port til Prinsessegade, og derefter sidstnævnte gade til stranden, så at alt hvad der lå nord hhv. øst for denne linie hørte til Danske Sogn.

Byggeplaner med kirken

Omkring år 1700 forfaldt kirken: Klokkestabelen var brøstfældig og det bræddebyggede våbenhus blev blæst omkuld af en storm; Wichmann søgte at skaffe kirken et tårn og et nyt våbenhus, og fik indsamlet bidrag hertil - men ved udbruddet af Store nordiske Krig måtte kirken udlåne sine midler til kongen, Frederik IV, hvorfor byggeplanerne måtte skrinlægges.

Ved skattemandtallet 1735 bor "Madam Wichmans" i Jyllandsgade, nr. 272.

   Gudstjenester