Kronprins Frederik Carl Christian til Danmark (Frederik VII)

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Kronprins Frederik Carl Christian til Danmark (Frederik VII)
* 6. august 1808
† 15. november 1863

Generalmajor, prins Frederik (VII) til Danmark i Fyenske Infanteriregiments uniform 1836.

Baggrund
Prins Frederik blev født på Amalienborg den 6. august 1808 som søn af prins Frederik Christian (Christian VIII) (*18. september 1786 †20. januar 1848) og prinsesse Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin (*4. december 1784 †13. juli 1840.)

Ægteskab
1. ægteskab (1828-1837) med Frederik VI datter, prinsesse Vilhelmine af Danmark.
2. ægteskab (1841-1846) med prinsesse Mariane af Mecklenburg-Strelitz.
3. ægteskab (1850) med Louise Rasmussen (Grevinde Danner).
Alle tre ægteskaber var barnløse.

Militær karriere
1821-1826 Oberst à la suite (en officer, der midlertidigt er trådt ud af tjenesten ("står uden for nummer") med ret til at genindtræde med samme grad, som han havde ved udtrædelsen) ved Hans Højheds Prins Christian Frederiks Regiment.
1826 generalmajor à la suite i Armeen.
1832-1834 Brigadekommandør over det Sjællandske og det Jydske Jægerkorps.
1834 Kommandør for Det Fyenske Infanteriregiment.

22. maj 1838 (to dage efter chefen, generalløjtnant Castoniers død) udnævntes prinsen til general og blev chef og kommandant i Fredericia Fæstning. 28. maj blev general, prins Frederik Ferdinand ansat som kommanderende general i Nørrejylland som afløser for afdøde generalløjtnant Castonier. Samtidig bestemte kongen at Fredericia Fæstning med dens garnison ikke længere skulle henhøre under Nørrejyllands Generalkommando, men underlægges Generalkommandoen på Fyn, hvor Frederiks far, senere Christian VIII var chef.

Da kongen, Frederik VI dør og Frederiks far bliver Christian VIII, udnævner han sønnen 9. december 1839 til kommanderende general i Nørrejylland, Fyn og Langeland.

27. januar 1840 udnævntes, nu kronprins Frederik, til generalløjtnant med bopæl på slottet i Odense.
Kronprinsen fortsatte som chef for Fyenske Regiment og kommandant i Fredericia, indtil Hærorganisationen af 1842 trådte i kraft. Af denne Hærorganisation fremgik bl.a. hvilke officerer, der skulle meddeles afsked i nåde og hvilke der skulle forblive i Hæren.

Om kronprinsen stod der: ”H.Kgl.H. Generalløjtnant Kronprins Frederik Carl Christian til Danmark, Chef for Fyenske Infanteriregiment og kommandant i Fredericia Fæstning, vedbliver som kommanderende General i Nørrejylland og Fyen”.

Frederik VII glemte aldrig sit ophold her i Fredericia, hvor han boede i Palæet i Vendersgade (eksisterer ikke mere).
Han var en stor velgører for byen, som han betænkte på mange måder, bl.a. brolægning af gader, opsætning af mindesmærket på Trinitatis Kirkegård (24. oktober 1836) for de 500 dragoner, der kæmpede til sidste mand under svenskernes angreb på fæstningen 24. oktober 1657.

Død
Frederik VII døde 15. november 1863 og gravsattes i Roskilde Domkirke.

Frederik VII`s kiste i Roskilde Domkirke.Slesvigere bekranser Frederik VII's kiste i Roskilde Domkirke 1865