Tema: Højmessen under lup

Sognepræst Bjarne Hvid skrev i de sidste år som sognepræst en række meget læseværdige og lærerige blogs om de liturgiske led i højmessen (den traditionelle søndagsgudstjeneste).

Vi har samlet alle blogs til denne fine oversigt og indføring i, hvad de enkelte led rummer af teologi og betydning.

Vi håber, at det kan inspirere og vejlede til fornyet glæde over hver søndag at fejre højmesse.

- Klokkeringning

- Bedeslag

- Kyrie og Gloria (eller Litaniet)

- Hilsen: "Herren være med jer" - "Og med din ånd"

- Bønner: Indledningskollekt, kirkebøn og slutningskollekt / takkebøn

- Trosbekendelse

- Prædiken

- Den apostolske velsignelse

- Nadverindledningen: "I kor med alle engle"

- Nadver-måltidet

- Den aronitiske velsignelse

Samlet udgivelse i pdf

I forbindelse med Bjarne Hvids afsked fra Sct. Michaelis Kirke blev alle blogs samlet til en lille udgivelse. I er velkommen til at læse og downloade den her.