Epitafium for Hans Excellence Otto Christopher von der Osten

På korets sydvæg over regimentstavlen for Kongens Jydske Fodregiment er indmuret epitafium over H.E. generalløjtnant Otto Christopher von der Osten.

Der er tale om en rektangulær tavle (153x120 cm) i marmoreret kalksten og med en ret kraftig profilkant.
Teksten, der er med indhugget, guldoptrukket skrift med versaler og navne i kursiv, lyder:

HER NEDEN HVILER
DERES EXCELLENCE
HR. OTTO CHRISTOPHER
VON DER OSTEN
H.K.M.* GENERALLIEUTENANT
CAMMERHERRE
OG CHEF FOR DET JÜDSKE REGEMENT
INFANTERIE
HAVDE VÆRET GIFT
MED FREDERICIA DOROTHEA v. KØRBITZ
2 SOPHIE AMALIE DÜRE
EFTERLOD
EN SØN OG EN DATTER. DØD I
FREDRICIA
D. 5te JULI 1773. 66 AAR 3 MAANEDER,
OG VENTER EN GLÆDELIG OPSTANDELSE.
 
Nederst på tavlen ses en medaljon med von Ostens reliefhuggede og stafferede våben.

Von der Osten ejede Mejlgård Slot på Djursland i perioden 1752-1769, hvor han solgte slottet til Christian Kallager. Det må formodes, at han efter salget flyttede til Fredericia og blev chef for ” DET JÜDSKE REGEMENT INFANTERIE”.

I perioden 1765-1772 var embedet ”garnisonskommandant” reelt nedlagt, men som chef for det i byen garnisonerede regiment, var von der Osten reelt både regimentschef og garnisonskommandant.

* Hans Kongelige Majestæts

Af Ole Dyrn
Oberstløjtnant, historisk konsulent.

   Garnisons tjenester