Ludvig Michael Valeur (1872-1880)

Ludvig Michael Valeur (1872-1880)

Baggrund
Født 18. juli 1838 i Sønder Felding Sogn, Ringkøbing Amt. Søn af sognepræst sidst (1850-1875) i Vitten-Haldum-Hadsten, Aarhus Amt, Johannes Meller Valeur (1798-1875) og hustru Ane Nicolette Brorson Lund (1810-1880).

Uddannelse
Student Aarhus 1856.
Cand.theol. 18621 med karakteren haud (ikke urosværdig. 2. eksamenskarakter).

Stillinger/Embeder
- Lærer ved Det lærde Undervisningsinstitut (Latinskolen) i Fredericia.
- Ordineret kateket i Fredericia Sct. Michaelis Sogn 11. juni 1872.
- Kateket ved Trinitatis 1872-1880.
- Sognepræst Fredericia Trinitatis-Vejlby Sogne 24. marts 1880.
- Sognepræst Elmelunde Sogn, Præstø Amt, 25. oktober 1899. Afsked 19. december 1919.

Gift
18. september 1872 med sin kusine Caroline Christine Valeur, født 23. november 1846 i Fredericia Trinitatis Sogn, død 10. juli 1899.
Forældre: Prokurator, herredsfuldmægtig, mølleejer, exam.jur., kammerråd Jens Gleerup Valeur (1805-1891) og hustru Ane Cathrine Magdalene Høst (1806-1875).

Barn
1 datter.

Øvrig slægt
Søskende.
1) Elisabeth Kirstine Valeur (1842-1926), g.m. Christian Theodor Davidsen (1842-1916, sognepræst, 1882-1909 i Øster Velling-Helstrup-Grensten, Viborg Amt.
2) Johan Christian Resen Valeur (1843-1930), sognepræst, 1897-1922 i Paarup Sogn, Odense Amt.
3) Jens Kasper Verner Valeur (1846-1931, sognepræst, 1886-1915 i Ledøje-Smørum, Københavns Amt.
4) Johannes Meller Valeur (1852-1913), sognepræst 1892-1913 i Langaa-Torup-Sønder Vinge, Viborg Amt.

Svigerfar.
Valeurs svigerfader ejede fra 1842 stubmøllen på Østervold i Fredericia, og løste 4. august 1848 møllerborgerskab. Han solgte møllen i 1883.

Karakterbeskrivelse
I C.C. Clausen, Danmarks Byer og Deres Mænd, I: Fredericia (1899):
”Pastor Valeur er præst ved Trinitatis Kirke. Af gammel præsteslægt, født 1838 i Sønder Felding, kandidat 1862, lærer ved Latinskolen i Fredericia til 1872; 1872-80 Kateket ved Trinitatis (sic!), fra 1880 sognepræst.

Som ganske ung grundtvigianer, nu nærmest tilhørende "den tredje retning", ikke nogen partimand, står mæglende. En mild og elskelig natur, med stor og levende kærlighed til mennesker, Han har været i Fredericia en menneskealder og kender hvert barn i sit store sogn (Michaelis ca. 5000, Trinitatis ca. 8000 mennesker). Er selv kendt og elsket af alle. Jeg hørte overalt lovord om ham.

En stærk interesse for alt, hvad åndens er. Har været meget udenlands, i Frankrig, Tyskland, Schweiz og Italien, og på hans vægge hænger mange vidnesbyrd om hans kærlighed til og forståelse af renæssancens og oldtidens store og gode kunst. En stærkt optaget mand, hans sogn giver præsten meget at bestille, og levner ham ikke megen tid til studier, hvad han beklager.”

I 100 Danske Præsteslægter af Poul Nedergaard nævnes, at Valeur stod Indre Mission nær, og under Elmelunde Sogn anføres:
”Pastor Valeur var 61 år gammel, da han kom hertil, og han fik her en stilfærdig gerning, indtil han var over 80 år. Han havde haft sine bedste år i Fredericia, hvor han bl.a. var optaget af døvstummeundervisningen. Han skrev i de døvstummes blad "Effata" og i Indre Missions Tidende og i Nordslesvigsk Søndagsblad er der nogle prædikener af ham. Han holdt meget af at rejse og var flere gange i udlandet, var i øvrigt en lille (lidt pudsig) aristokratisk type, en købstadpræst, der ikke passede særlig godt på landet. I pastor Valeurs tid blev kirkegangen ikke bedre end den havde været i forgængeren, provst Hjorts tid, hvor den var sløj.”

Ordener
Ridder af Dannebrogsordenen 1896.

Død
3. januar 1926.

Kirketaxa

Det er muligt for alle med særlige behov at bestille en 'kirketaxa' til alle aktiviteter i Sct. Michaelis Kirke. 

Pris: 20 kr retur (afleveres til kirkens personale ved ankomst)
Tlf kirketaxa: 75 50 34 11

Man skal oplyse 'kirketaxa' ved bestilling.

Generelt nyhedsbrev fra Sct. Michaelis Kirke

indicates required

Nyhedsbrevet udkommer ca én gang hver anden måned. Det indeholder bl.a. information om særlige begivenheder, nye beslutninger og glimt fra gode stunder.