Kaptajn Ludvig J Schucany

Kaptajn Ludvig J. Schucany

I kirkegårdens sydlige ende ind mod Meldahl Rådhus ses et gravmæle med både et kors og en davidsstjerne. Det virker umiddelbart paradoksalt at der både er et kors og en davidsstjerne på samme gravsten og det kan da heller ikke umiddelbart forklares hvorfor.


Foto. Jimmi Henriksen

Teksten er meget svær at læse. Men det er dog lykkedes for kirketjener Julius Møller og pastor emeritus Bjarne Hvid at tyde den. Den lyder således:

Her hviler støvet
af den ædle og retskafne
Particulier* Ludvig J. Schucany
Tidligere godsejer.
Født den 7 marts 1786 Canten
Graubunden i Schweiz
Død den 28 septer 1849 Fredericia
Den kærligste ægtefælle
Den trofaste ven
inderligt elsket
Dybt savnet
 

* Particulier betyder kort og godt en privatmand i betydningen en person, der ikke beklæder eller optræder som indehaver af en offentlig bestilling.

Foto: Julius Munk Møller

Ud fra teksten kan der ikke udledes, at der er tale om en person med jødisk baggrund, så det kan meget vel være et dekorativt motiv, idet Davidsstjernen også blev benyttet som et sådant i kristne kirker mange århundreder før den første gang blev benyttet i en synagoge. Det kan fx bemærkes, at der også er en Davidsstjerne i gavlen til Fredericia Missionshus. Det er en nærliggende tanke, at det skal antyde, at kristendommen er en fortsættelse af jødedommen.

Hvem var particulier Schucany?

- Det har kirketjener Julius Munk Møller undersøgt og hans research gengives her:

Den Schweizisk fødte og velhavende mand Louis Johan Schucany (1786 -1849) kom i 1840 til Fredericia hvor han levede til sin død 1849.
Ludvig (som han kaldtes i Danmark) havde tidligere ejet Harlev Mølle ved Århus som han omdøbte til Ludvigsholm.  

Fra Århus arkiv
Louis Johan Schucany (1786-1849)

FORNAVN Louis Johan
EFTERNAVN Schucany
KØN mand
FØDESTED Fetten, Graubünden, Schweiz
DØDSSTED Fredericia
BESKÆFTIGELSE Konditor, Restauratør Gæstgiver

Uddrag fra Vejle Amts Årbog 1968 side 96 -97
I 1840 kom en Udlænding, Louis Johan Schucany, som Hugo Mathiessen betegner som gaadefuld, til Fredericia og lod opføre en lang to-etages grundmuret Ejendom i Gothersgade 13-15. Den eksisterer endnu, omend meget forandret.

Efter 6. Julislaget i 1849 blevet bygningen brugt som lighus.

For øvrigt boede Oberst Krabbe i Bygningens sydlige del, og 1851 indrettedes Postkontor her.

Fra Harlev kirkes hjemmeside
1834 er det kaptajn Louis Johan Schucany der ejer Harlev kirke. Han har i øvrigt skænket kirken en malmlysekrone, der nu hænger i våbenhuset samt 2 store messinglysestager og lampeholdere.

Af Julius Munk Møller
Kirketjener v. Sct. Michaelis Kirke

   Børnekalender