Poul Martin Christophersen (1945-50)

Poul Martin Christophersen (1945-50)

Pastor Poul Christophersen stående i midten, fotograferet sammen med en lille gruppe mennesker.

Baggrund
Født 23. december 1915 i Viby, Aarhus Amt. Søn af El-værkstedsbestyrer i Viby Hans Peter Otto Christophersen og hustru Anna Kathrine Nielsen.

Uddannelse
- Mellemskoleeksamen Viby Skole 1932.
- Klassisksproglig student Aarhus Katedralskole 1935.
- Cand.theol. København 1941 med karakteren laud (rosværdig, udmærket præstation).

Stillinger/embeder
- Sekretær for Kristelig Akademisk Forening (Danmarks kristelige Studenterbevægelse) i København 1941-1944.
- Kaldskapellan i Fredericia Sct. Michaelis-Erritsø Sogne fra d. 12. marts 1945. Ordineret 1945 i Københavns Domkirke, indsat 2. april 1945.
- Residerende kapellan ved Lundehuskirken, København 8. juli 1950.
- Sognepræst ved Randers Sct. Clemens Kirke 1969. Kauslunde Elmgaard.

Gift
Første ægteskab: 
27. april 1951 med højskolelærer og koncertsanger S. Neermann Jensen. Født 29. juni 1926 i Kauslunde, Odense Amt, og død i 1956. Forældre: Gårdejer Aksel Theodor Olsen (1895-1966) og hustru Anna Jørgine Marie Mortensen (1896-1960).

Andet ægteskab:
1. september 1962 i København med musikpædagog Karen Margrethe Neermann Jensen, født Olsen.

Ægteskabet endte barnløst.

Død
9. januar 1984

Udgivelser
- Erritsø Kirke 1899-7. Maj – 1949 (1949).
- Arbejdsstof til konfirmandundervisningen (1957).

   Gudstjenester