Oversigt over chefer og deres chefperiode for JYDSKE

Chefer for Kongens Jyske Fodregiment (Jydske)

Jysdke Wedelske Regiment til Fods
1679 – 1684: Feltmarskal baron Gustav Wilhelm Wedel, greve af Jarlsberg

Jydske Nationale Regiment
1684 – 1695: Oberst Andreas Casimir Thadæus v. Lambsdorff
1695 – 1701: Brigadér Herman Friderich v. Boynenburg
1701 – 1702: Oberst Thomas Weinygel

Jydske Regiment
1702 – 1710: Brigadér Lorentz v. Blücher
1710 – 1715: Generalmajor Johan Peter v. Ingenhaven

Jydske Geworbene Regiment
1715 – 1717: Generalmajor Johan Peter v. Ingenhaven
1717 – 1728: Generalmajor Hans Hinrich Scheel
1728 – 1762: Generalfeltmarskal markgreve Friedrich Ernst af Brandenburg-Culmbach
1762 – 1774: Generalløjtnant Otto Christoph von der Osten
1774 – 1780: Generalmajor Carl Johan Friederich du Wahl

Jydske Regiment til Fods
1780 – 1781: Generalmajor Carl Johan Friederich du Wahl

Jydske Infanteri-Regiment
1781 – 1788: Generalmajor Carl Johan Friederich du Wahl
1788 – 1790: Generalmajor prins Christian August af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg

Fynske Infanterieregiment
1790 – 1803: Generalmajor prins Christian August af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg
1803 – 1807: Generalmajor Johann v. Neckelmann
1807 – 1809: Generalløjtnant Christoph Marquard v. Lützow
1809 – 1819: Generalmajor Johan Theodor Wegener
1819 – 1838: Generalløjtnant Frederik Julius Christian v. Castonier
1838 – 1842: Generalløjtnant kronprins Frederik Carl Christian til Danmark

12. Linie Infanteri-Bataillon
1842 – 1845: Oberst Christian Adolph Schiern
1845 – 1847: Oberstløjtnant Christian Heinrich Friederich Wilhelm Dreyer
1847 – 1847: Oberstløjtnant Georg Christian Coldevin
1847 – 1848: Oberstløjtnant Otto Ludvig v. Munthe af Morgenstierne
1848 – 1848: Kaptajn Frederik Carl v. Coch
1848 – 1849: Oberstløjtnant Johan Henrich Georg Irminger
1849 – 1849: Major Johannes Wilhelm Antonius Harbou

12. Lette Linie Infanteri-Bataillon
1849 – 1850: Oberst Werner Hans Frederik Abrahamson Læssøe
1850 – 1850: Kaptajn Carl Knud Møller
1850 – 1851: Major Jacob Edvard Nissen
1851 – 1855: Oberst Jobst Konrad Hirsch Lemmich

12. Linie Infanteri-Bataillon
1855 – 1860: Oberst Jobst Konrad Hirsch Lemmich

12. Infanteri-Bataillon
1860 – 1863: Oberst Jobst Konrad Hirsch Lemmich

12. Infanteri-Regiment
1863 – 1864: Major Hans Junghans
1864 – 1864: Oberst Frederik Lauritz Adolph Hein
1864 – 1864: Kaptajn Harald Waldemar Stockfleth
1864 – 1865: Oberst Markus Arntz

12. Infanteri-Bataillon
1865 – 1867: Oberst Markus Arntz

12. Bataillon
1867 – 1871: Oberst Markus Arntz
1871 – 1874: Oberst Ferdinand Frederik Henrik Baller
1874 – 1882: Oberst Otto Westengaard
1882 – 1891: Oberstløjtnant Carl Wilhelm Sophus Holsøe
1892 – 1893: Oberstløjtnant Søren Anton Sørensen
1894 – 1901: Oberstløjtnant Andreas Carl Pilegaard Jessen
1901 – 1903: Oberstløjtnant Ernst Gotthold Emil Bodenhoff
1903 – 1910: Oberstløjtnant Harald Axel Hilarius-Kalkau
1910 – 1915: Oberstløjtnant Regnar Laurits Borch
1915 – 1922: Oberstløjtnant Vilhelm Heinrich Bentzien
1922 – 1923: Oberstløjtnant Ove Christian Obel
1923 – 1924: Oberstløjtnant Johannes Rohleder
1924 – ? Oberstløjtnant Axel Vilhelm Helk

7. Regiment (Jydske Fodregiment) 1951-1961
1949 – 1958: Oberst Helge Jens Constantin Jensen (Marokko Jensen)
1958 – 1961: Oberstløjtnant E. Bassing

Kongens Fodregiment 1961-1966
1961 – 1964: Oberstløjtnant E. Bassing
1964 – 1966: Oberst Carl Engholm

Kongens Jyske Fodregiment 1966-1991
1966 – 1968: Oberst Carl Engholm
1968 – 1970: Oberstløjtnant J.P.A. Jørgensen
1970 – 1975: Oberst P.E. Frederiksen
1975 – 1982: Oberst Ib Vase
1982 – 1989: Oberst Henning Høngsmark
1989 – 1991: Oberst Leif Nielsen

Sammenlægning af ”Kongens” og ”Jydske”:
- 1961 til Kongens Fodregiment
- 1966 til Kongens Jyske Fodregiment
- 1991 sammenlagt med Slesvigske Fodregiment i Haderslev

Af Ole Dyrn
Oberstløjtnant
Historisk konsulent