Oberst Holger Emil Christensen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Oberst Holger Emil Christensen
* 24. oktober 1886
† 30. august 1949

1930-1937 chef for 2. Bataljon, Tønder. Flytter til Fredericia 1938.
1937-1939 udnævnt til oberst og garnisonskommandant i Haderslev.
1939-1940 garnisonskommandant og chef for Hærens Sergentskole i Sønderborg.
1946-1949 garnisonskommandant på Bornholm og chef for Militærregion VII.

Bornholms befrielse 5. april 1946

5. april 1946 blev en festdag! Bornholms endelige befrielse. En af krigsafslutningens hovedpersoner har vi også fået sat et ansigt på: Til venstre den russiske general Jakusjov og til venstre oberst H.E. Christensen.

På billedet til højre ses den sovjetiske minestryger Vladimir Polukhin med sin besætning. Det er den ny kommandant, H.E. Christensen, midt i billedet, der hilser på nyudnævnte oberstløjtnant H.H. von Lüttichau.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Dannebrogsmand.
Kommandør af Dannebrogordenen.

Død
Oberst Holger Emil Christensen dør den 30. august 1949 (2 år før pensionering).