Generalløjtnant Didrik Carl von Lorentz

Af Ole Dyrn
Oberstløjtnant, historisk konsulent

Generalløjtnant Didrik Carl von Lorentz
* 24. november 1749
† 31 august 1832

Baggrund
Didrik Carl Lorentz blev født den 24. november 1749 i Frederiksstad i Norge som søn af major Frederik Casper Hans Lorentz (†1758) og Dorothea Margrethe født Viregg (†1754).

Ægteskab
Indgik første ægteskab 1780 med Hedevig Margrethe Bille (*1761 - †1783), datter af kommandørkaptajn Hans Martin Bille.
Indgik andet ægteskab 1786 med Thalia Vilhelmine Bornemann (†1792), datter af generalauditør Vilhelm Bornemann.

Børn
Første ægteskab: Dorothea Margrethe Lorentz (*12. marts 1781 i København - †17. juni 1860 i Fredericia).
Andet ægteskab: Wilhelm Conrad Lorentz (*1784 - †1854).

Karriere
1767 ankom til Danmark med titlen stykjunker (sergent).
1770 udnævnt til sekondløjtnant i artilleriet.
1786 udnævnt til kaptajn ved Landkadetakademiet.
Da cheferne Wilhelm Theodor Wegener til sin død 1792 og derefter landgreve Carl Hessen, havde mange andre opgaver var det reelt Lorentz, der styrede heke Landkadetkompagniet.
1798 "Som Bevis paa Hs. Maj.s Naade"  oprettedes en ny post til Lorentz  som kommandør for Landkadetakademiet.
Kongen, Frederik VI belønnede Lorentzs "udmærkede Iver og Nidkjærhed i at danne den ham anfortroede militære Ungdom" med adskillige gagetillæg og forholdsvis hurtigt avancement.
1801 næstkommanderende ved Kronprinsens Livkorps (ændrede navn i 1808 til Kongens Livkorps).
1810 udnævnt til oberst.
1810 udnævnt til generalmajor og chef for Norske Livregiment til Fods.
1817 kommandant i Kastellet, København.

Ordener
Kommandør af Dannebrogordenen.
Storkorsridder af Dannebrogordenen.

Afsked
Afskediget 1831 og tillagt graden generalløjtnant.

Død
Generalløjtnant Didrik Carl von Lorentz dør 31. august 1832.

Eftermæle
Fra Kastellets Venner & Historiske Samling.
”Kastellets kommandant 1817-1831, generalmajor Didrik Carl Lorentz, var en streng, småtskåren og hårdt straffende person i tjenestemæssige småsager som blækklatter i journaler, men i øvrigt kendt som et varmt og menneskekærligt gemyt. Således gjorde han meget for at lette slavernes kår”.