Kontakt til ansatte

Vedrørende dåb og bryllup kontaktes Kirkernes Hus

Det samme gælder henvendelser vedrørende attester, navneændring og personregistrering:

Kirkernes Hus kordegne: Marianne Steen og Gitte Hansen
Tlf: 76 20 39 39
Mail: mans@km.dk og gih@km.dk

Klik her for at sende en sikker mail,
hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger.

Sogne- og migrantpræst
Thomas Kofoed Nedergaard
Fridag mandag
Mail: thkn@km.dk
Mob: 50 48 47 86
Send sikker mail til Thomas

 

Sogne- og garnisonspræst
Kristoffer Bruun Simonsen
Fridag mandag
Mail: krbs@km.dk
Mob: 26 50 79 41
Send sikker mail til Kristoffer

 

Daglig leder samt kirke- og børnemedarbejder
Malene Thams Steffensen

Mail: malene@sct-michaelis.dk
Mob: 51 41 64 13

 

Kirke- og diakominedarbejder
Oline Bøndergaard Kobbersmed
Fridag mandag. Træffes bedst 8-14
Mail: oline@sct-michaelis.dk
Mob: 51 41 65 32

Organist
Jens Ole Jespersen
Fridag mandag. Træffes bedst tirs-fre kl. 10-14
Mail: organist@sct-michaelis.dk
Mob: 30 48 74 28

 

Kirketjener
Julius Munk Møller

Fridag mandag. Træffes bedst ons-fre kl. 9 -15

Mail: kirketjener@sct-michaelis.dk
Mob: 27 11 10 74

 

Kirketjenervikar
Christen M. Madsen

Pt. fast arbejdsdags tirsdag

Mail: christenmadsen@gmail.com
Mobil: 22 62 12 68

Kirketjenermedhjælper
Kristian Skibby

 

Mail: kirketjener@sct-michaelis.dk
Mob: 61 66 71 01

 

Kirketaxa

Det er muligt for alle med særlige behov at bestille en 'kirketaxa' til alle aktiviteter i Sct. Michaelis Kirke. 

Pris: 20 kr retur (afleveres til kirkens personale ved ankomst)
Tlf kirketaxa: 75 50 34 11

Man skal oplyse 'kirketaxa' ved bestilling.

Info: "Fra vugge til grav..."